РАДІ ВІТАТИ ВАС НА САЙТІ КЗ "ЧЕРНІВЕЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №3"

Розклад уроків

РОЗКЛАД УРОКІВ НА 2023/2024 н.р.
         День Урок 1

клас

2

клас

3

клас

4

клас

5-А

клас

5-Б

клас

6-А

клас

2-Б

клас

2-Б

клас

2-К 3

 клас

4 клас
Понеділок 1

2

3

4

5

6

7

Я досліджую світ  Читання Математика

СПО

Музичне мистец.

 

Я досліджую світ  Читання Математика

Укр.мова

Фізична-к-ра

 

Я досліджую світ

СПО

Математика

Читання

Фізична к-ра

 

Укр.мова

Читання

Математика

Фізична к-ра

СПО

 

Труд.навч.

Труд.навч.

Труд.навч.

Укр.мова

Інформатика

Укр. література

Труд.навч.

Труд.навч.

Труд.навч.

СПО

СПО  Інформатика

Історія України

Природознавство  Укр.мова

Інформатика Фізична-к-ра

Укр. література

 

Музичне мистецт.

Математика

Читання

Укр.мова

СПО

 

 

Я досліджую світ

Читання

Математика

Ритміка

СПО

 

 

Читання

СПО

СМР

ППН

АФК

 

Я у світі

Укр. мова

Читання

СПО

СПО

Укр. мова

Математика

Я у світі

Фізична-к-ра

Читання

Вівторок 1

2

3

4

5

6

 

Читання

Укр.мова

Математика

СПО

Фізична к-ра

Я досліджую світ

Читання

Укр.мова

Ритміка

Фізична-к-ра

Труд.навч.

Укр.мова

Читання

Обр. мистецт.

Ритміка

Я досліджую світ

Математика  Ритміка

Укр.мова

Читання

СПО

СПО

Укр.мова

Труд.навч.

Укр. література  Математика

Укр.мова

Укр. література   Природознавство

Труд.навч.

Математика

Фізична к-ра

Труд.навч.

Труд.навч.

Труд.навч

Природознавство

Математика Обр.мистецт.

Я досліджую світ

Математика Укр.мова

Ритміка

Труд.навч.

 

 

 

Я досліджую світ

Читання

Укр. мова

Фізична к-ра

Трудове навч.

ЛФК

 

 

Математика

Читання

ППН

АФК

Музи. мистецтв.

Природознавство

Математика

Труд.навч

Читання

Муз.мистец.

Читання

Математика

СПО

СПО

Ритміка

Середа 1

2

3

4

5

6

7

Я досліджую світ   Укр.мова

Математика  Труд. навч.

Труд. навч.

 

Я досліджую світ

Математика

Укр.мова

Музичне мистец.

Труд. навч.

 

Я досліджую світ

Укр.мова

Труд. навч.

Математика

Музичне мистец.

 

Я досліджую світ

Математика  Укр.мова

Труд.навч.

Фізична к-ра

Природознавство

Математика

Математика

Основи здоров’я

Фізична-к-ра

Укр.мова

 

Основи здоров’я

Укр.мова

Укр. література    Математика

Математика

Фізична к-ра

 

СПО

СПО

Труд.навч.

Труд.навч.

Труд.навч

Математика

Фізична к-ра

Я досліджую світ

Математика

Читання

Фізична к-ра

Обр. мистецт.

 

Укр.мова

Фізична к-ра

Математика

Читання

СПО

 

СПО

Письмо

Математика

АК

Озн.з навк.

Осн. зд.

Укр.мова

Математика

Обр.мистецт.

Фіз..к-ра

 

Фізична к-ра

Укр..мова

Математика

Природа

Обр. мистец.

 

Четвер 1

2

3

4

5

6

7

Читання

Укр.мова

Обр.мист.

Ритміка

Фізична к-ра

Я досліджую світ

Математика

Укр.мова

Обр. мистецт.

Фізична-к-ра

Я досліджую світ

Математика

СПО

Укр.мова

Фізична-к-ра

 

Я досліджую світ

Читання

Математика

Музичне мистец.

Образ. мист.

 

Природознавство

Фізична к-ра

Труд.навч.

Труд.навч.

Ритміка

Математика

Укр.мова

Природознавство

Труд.навч.

Труд.навч.

Математика

Ритміка

Труд.навч.

Труд.навч.

Математика

Математика

Укр.мова

Основи здоров’я

Фізична-к-ра

Я досліджую світ Укр.мова

Читання

Фізична к-ра

СПО

 

 

Я досліджую світ

Математика

Музика

Укр.мова

Обр.мистецт.

Озн. з навк.

Письмо

СПО

АФК

Обр.мистецт.

Природознавство

Математика

Укр..мова

Читання

Фіз.к-ра

Читання

Математика

Труд.навч.

Труд.навч.

Укр..мова

Пятниця 1

2

3

4

5

 

Я досліджую світ

Читання

Математика Фізична к-ра

Читання  Математика

СПО

СПО

Труд.навч.

 

Я досліджую світ

Математика

Читання

Укр.мова

Фізична-к-ра

 

Я досліджую світ

Читання

Труд.навч

Фізична-к-ра

СПО

 

Математика

Музичне мистец.

Історія

Інформатика

Обр. мистецт.

Фізична-к-ра

Історія України

Математика

Музичне мистец.

Фізична-к-ра

Інформатика

Обр. мистецт.

Укр.мова

Укр. література     Інформатика

Труд.навч.

Труд.навч.

Ритміка

Я досліджую світ

Математика

Укр.мова

Фізична к-ра

Читання

Труд.навч.

Я досліджую світ

Укр. мова

Математика

Фізична к-ра

Труд. навч.

Озн.з навк.

ППН

СПО

АК

СМР

Ритміка

Укр..мова

Труд.навч

Математика

Читання

Ритміка

Муз. мист.

Читання

Природа

Труд.навч.

Осн.зд.