РАДІ ВІТАТИ ВАС НА САЙТІ КЗ "ЧЕРНІВЕЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №3"

Методична робота

Про організацію методичної роботи в школі у 2019/2020 н.р.

Методична робота педагогічних працівників школи є не від’ємною складовою загальної діяльності щодо виконання завдань спеціального навчального закладу, сутність яких полягає в створенні оптимальних умов для реабілітації, корекції, навчання та виховання кожного учня, розвитку його розумового потенціалу та полегшення подальшої соціальної адаптації.

Згідно Концепції модернізації української освіти, основна мета професійної освіти – підготовка кваліфікованого фахівця відповідного рівня і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, такого, що вільно володіє своєю професією і орієнтованого в суміжних галузях діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціально-професійної мобільності. Школі потрібен учитель, котрий працює у форматі творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики й включають інноваційні елементи.

З метою продовження методичної роботи з педагогічними кадрами школи у 2019/2020 н.р., підвищення рівня навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, враховуючи аналіз результативності методичної роботи за минулий навчальний рік, рекомендації Департаменту освіти ЧОДА, дирекції та вчителів школи, назрілу необхідність комплексної корекційної освіти та виховання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах сучасної школи робота педагогічного колективу на період 2019/2020 н.р. буде спрямована на продовження вивчення та розв’язання проблеми:

– Створення умов для самоосвітньої роботи педагогів;
– Допомога в організації різних форм методичної роботи;
– Організація методичної допомоги молодим педагогам;
– Підтримка педагогів, які займаються дослідницько-прикладною та експериментальною роботою;
– Пропагування перспективного педагогічного досвіду навчально-виховної роботи.

Методична робота в школі диференційована, враховано рівні методичної майстерності кожного педагога.
З метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними кадрами школи, підвищення рівня методичної роботи

НАКАЗУЮ:

1. У 2019/2020 н.р. навчально-виховну та корекційну роботу закладу спрямувати на продовження вивчення та вирішення проблем:
– забезпечення дітей з інтелектуальними порушеннями освітою відповідно до здібностей і можливостей з метою інтеграції їх у суспільстві
– модернізація навчально-виховного процесу на основі впровадження інноваційних технологій та сучасних методик олігофренопедагогіки на уроках та у позаурочний час
– формування життєвих компетенцій у дітей з інтелектуальними порушеннями як основа самовизначення та підготовки до самостійного життя.
2. Заступнику директора з НВР Мельник М. І., керівникам шкільних М/О – Шведюк Г.П., Бурлаці М. В., Гавриленко Т.М., Стасюк М. І., Вакалюк Т. І.:
2.1. проаналізувати педагогічний досвід вчителів, враховуючи побажання кожного педагога на організацію з ним індивідуальної роботи;
2.2 визначити форми теоретичної, методичної роботи з різними за підготовкою та рівнем педагогічної майстерності вчителями.
3. Затвердити методичну раду у складі:
Голова методичної ради – Добржанська О.М.
Заступник голови методичної ради – Мельник М. І.
Члени методичної ради – Бохонко Ж.О.
Шведюк Г. П.
Бурлака М. В.
Гавриленко Т. М.
Томчук В. Г.
Стасюк М. І.
4. Затвердити мережу методичної роботи за такими колективними формами:
4.1. Робота шкільного М/О:
– вч. молодшої школи керівник Шведюк Г.П.
– вч. старшої школи керівник Гавриленко Т. М.
– вч. професійно-трудового навчання керівник Бурлака М. В.
– вч. вихователів ГПД керівник Стасюк М. І.
– класних керівників керівник Вакалюк Т.І.
4.2. Психолого-педагогічний семінар «Психологія дітей з вадами розумового розвитку» керівник Болоніна Л. Г.
4.3. Проведення корекційно-розвивальних занять за програмами «Діти з РАС», «Діти з синдромом Дауна», «Діти, схильні до девіантної поведінки», заняття клубу активної учнівської молоді, батьківський клуб «Дорогою любові», лекторій «За здоровий спосіб життя»

– Майковська О. Є.,
– Абрамова К. А., Скобунова Я. В.

4.4. Створення творчих динамічних груп з проблем:
– формування в учнів з особливими освітніми потребами ціннісного ставлення до українського народу, Батьківщини, історії держави, нації на уроках та в позаурочний час;
– модернізація навчально-виховного процесу на основі впровадження інноваційних технологій та сучасних методик олігофренопедагогіки на уроках та у позаурочний час.

4.5. Робота «Школи молодого педагога» . керівник Томчук В.Г.
4.6.Проведення психолого-педагогічних консиліумів.

– Майковська О.Є., Абрамова К. А.

4.7. Проведення годин зняття напруги та агресії. Абрамова К. А.
4.8.Проведення щопонеділкових методичних оперативних нарад.
4.9. Наради при директорові.
4.10. Співпраця з ПТНЗ №8 та Чернівецьким професійним будівельним ліцеєм.
4.11. Співпраця з педагогічним факультетом ЧНУ ім. Ю Федьковича та Кам’янець- Подільським педагогічним університетом ім. І.Огієнка.
4.12. Співпраця з методистами ІППОЧОДА та інклюзивно – ресурсним центром.
5.Затвердити такі форми індивідуальної методичної роботи:
5.1. Планування індивідуальної методичної роботи кожним педагогом.
5.2.Консультації для молодих та новоприбулих педагогів.
5.3.Наставництво, стажування.
5.4. Докурсова, післякурсова діяльність, самоосвіта.
5.5. Співбесіди.
5.6. Ведення індивідуального методичного щоденника.
6. Заступникам директора з НВР Мельник М. І .,з ВР Бохонко Ж.О.:
6.1.Створити умови для роботи методичних підрозділів, систематично надавати допомогу їх керівникам.
6.2. Провести оформлення методичного кабінету.
6.3. Забезпечити курсову перепідготовку педагогів.
7. Бібліотекарю школи:
7.1. Вчасно оформлювати підписку періодичних освітянських видань.
7.2. Ознайомлювати педагогів з новинками літератури під час нарад.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Мельник М. І.
Директор школи О.Добржанська

З наказом ознайомлені:

М. Мельник
Ж. Бохонко
А.Ієвлєва
А.Каруценко
А.Мануляк
А.Паламар
Б.Толмач
В.Козачук
В.Кольба
В.Любківський
В.Маринчук
В.Онуфраш
В.Попович
В.Томчук
Г.Гавриленко
Г.Шведюк
З.Недбайло
І.Іліка

І.Ляшенко
І.Москальова
К.Абрамова
К.Семенюк
Л.Болоніна
Л.Величко
Л.Єрмілова
Л.Семенюк
Л.Шептинська
М.Бурлака
М.Стасюк
М.Ступарик
М.Шумко
Н.Кушнірик
Н.Харабара
О.Івашина
О.Кірєєва
О.Майковська

О.Онуфрейчук
Р.Іліка
Р.Мартинюк
С.Бурлака
С.Гриб’юк
С.Гураль
Т.Вакалюк
Т.Гавриленко
Т.Луців
Т.Сушко
Я.Гнилозуб