РАДІ ВІТАТИ ВАС НА САЙТІ КЗ "ЧЕРНІВЕЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №3"

План роботи школи на 2022/2023 н.р.

 

Проблеми, над якими працював заклад освіти

 

 

 1. Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами освітою відповідно до здібностей і можливостей з метою інтеграції їх у суспільство.

 

 1. Модернізація навчально-виховного процесу на основі впровадження інноваційних технологій та сучасних методик олігофренопедагогіки на уроках та у позаурочний час.

 

 1. Формування життєвих компетенцій у дітей з особливими освітніми потребами – основа самовизначення та підготовка до самостійного життя.

 

Розділ І

Впродовж 2022/2023 навчального року уся  робота була спрямована на реалізацію основних завдань школи,  положень, розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів та спрямована на виконання таких завдань:

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
 • упровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій, використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
 • вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду вчителів школи;
 • розвиток традиційних і пошук нових ефективних форм методичної роботи;
 • проведення постійного моніторингу суб’єктів навчального процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, з метою їх максимальної реалізації;
 • розвиток потреби вчителя щодо професійного вдосконалення, спрямування його на реалізацію власної освітньої траєкторії протягом життя;
 • забезпечення відповідальності кожного учасника педагогічного процесу за результат своєї праці, сприяння прагненню вчителів до саморозвитку, творчості, прояву ініціативи.

Методична робота здійснювалася згідно із законодавчими та  нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, нормативно-правовими документами про спеціальну освіту, що  планувалося й проводилося на діагностичній основі.

В кінці І семестру проводився моніторинг знань учнів з математики, української мови. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, педагогічній раді, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, сплановані заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

З метою проведення результативної роботи та для забезпечення грамотного, професійного  керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада.

Впродовж року були проведені педагогічні ради:

І.1 педрада: «Основні напрями організаційно-педагогічної, навчально-виховної, методичної роботи на 2022/2023н. р.», «Аналітичний огляд діяльності м/о за 2022/2023 н.р., удосконалення та модернізація методичної роботи закладу »; «Організований початок 2022/2023 навчального року: погодження плану роботи школи ;затвердження режиму роботи школи; затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; затвердження плану роботи бібліотеки; затвердження структури методичної роботи»;

І.2 :«Затвердження списків дітей дисграфіків, дислексиків, аграфіків, алексиків, акалькуліків та дітей з обмеженим відвідуванням школи», «Дотримання санітарно-гігієнічних вимог та психологічних умов у школі», «Про організацію індивідуального навчання».

ІІ педрада: « Морально- естетичне виховання учнів з ООП»; «Організація харчування учнів»; « про проведення профорієнтаційної роботи у школі»; «Виконання навчально-ігрових технологій в НВП молодших школярів у спеціальній школі»; «Ведення шкільної документації»

ІІІ педрада:

«Про якість знань і навчання  школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2022/2023 н.р, завдання на ІІ семестр 2022/2023 н.р. щодо поліпшення контролю і керівництва школою, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів»; «Робота шкільної ПМПК»; «Моніторинг роботи  педагогів 1-х класів відповідно концепції НУШ».

У зв’язку з оголошенням карантину з 06 березня  та переведенням на дистанційну форму навчання ІV педрада «Корекційно-спрямоване навчання учнів з ООП»;  «Про дотримання працівниками правил з ОП, протипожежної та техногенної безпеки»; «Протидія боулінгу у шкільному просторі»; « Атестація – крок до творчості вчителя» не проведена.

Педагогічна рада по переведенню учнів 1-8-х у наступні класи та випуск учнів 9-го класу проведено в онлайн режимі на платформі ZOOM.

 

Впродовж І семестру 2019/2020 навчального року педагоги вивчали:

 • особливості організації навчально-виховного процесу в початкових классах спеціально школи в умовах НУШ;
  • вивчення основних нормативних документів, що регламентують функціонування початково їшколи в умовах НУШ;
  • зміни до навчальних програм 5-х класів НУШ;
  • критерії оцінювання навчальних досягненьучнів з порушенням інтелектуального розвитку;
  • педагогічний супровід дітей з РАС в умовах  навчання в спеціальній школі;
  • шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів.
  • проблеми дислексії в сучасній педагогіці та шляхи їх вирішення;
  • сучасні методики навчання та формування навичок читанню дітей з особливими потребами;
  • психотерапія у логопедичній практиці;
  • корекційний вплив трудового навчання на розвиток особистості дитини з особливими потребами;
  • виховання художньої культури школярів, розвиток їх потенціальних можливостей та інтересів до народної творчості.

На постійному  контролі були питання:

 • ведення шкільної документації та планування;
 • перевірка забезпечення учнів підручниками;
 • забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним станом учнів;
 • дотримання єдиного орфографічного режиму;
 • адаптація учнів 1-х, 5-х класів;
 • робота шкільних методичних об’єднань;
 • стан гурткової роботи;
 • стан роботи з учнями з девіантною поведінкою;
 • стан соціального захисту дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
 • превентивне виховання учнів;
 • корекційна робота з учнями школи;
 • стану викладання фізичної культури;
 • логопедії;
 • трудового навчання;
 • організації читання учнями художньої літератури ;
 • проведення самопідготовки;
 • робота з учнями з девіантною поведінкою.

 

Впродовж І семестру та частини ІІ семестру навчального року ШППК працював відповідно складеного плану роботи. Члени ШППК зустрічалися з батьками та учнями, які пропускають уроки без поважних причин, тримали на контролі охоплення гуртковою роботою учнів, схильних до правопорушень, організовано зустріч учнів , схильних до правопорушень з працівниками Ювенальної поліції в Чернівецькій області, за потреби проводилися виїздні консиліуми у сім”ї, що перебувають у СЖО. Впродовж 2019/2020 навчального року проведено 5 засідань шкільної  психолого-педагогічного консиліуму з запрощеним батьками, педагогами класу , за потребою і самих учнів.

На базі школи працювало 5  методичних об’єднань:  вчителів початкових класів – Шведюк Г.П., вчителів старшої школи – Гавриленко Т.М., класних керівників – Вакалюк Т. І., професійно-трудового навчання – Бурлака М.В., вихователів ГПД – Стасюк М.І..

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.  Проведені засідання методичних об’єднань відповідно плану.

 

Упродовж 2022/2023 навчального року у закладі проведено:

 • Декада безпеки вуличного руху та БЖ – з 02.09.2022р. по 13.09.2022р.- педагог – організатор Єрмілова Л. М.;
 • Тиждень культури українського народу – з 07.10.2022р. по 11.10.2022р.- вчитель історії Гураль С.І.;
 • Тиждень безпеки дорожнього руху та БЖ – з 11.11.2022р. по 15.11.2022р.- педагог – організатор Єрмілова Л. М.;
 • Тиждень Милосердя – з 25.11.2022р. по 29.11.2022р. – педагог- організатор Єрмілова Л. М.;
 • Декада правових знань – з 02.12.2022р. по 13.12.2022р. – вчитель історії Гураль С.І.;
 • Тиждень професійної майстерності – з 03.01.2022р. по 07.02.2022р. –вчитель трудового навчання Бурлака М.В.;
 • Тиждень математики – з 19.02.2021р. по 21.02.2021р. –вчитель математики Гавриленко Т.М.
 • години спілкування у психолога, корекційно-розвивальні заняття по програмам «Діти з РАС» та «Діти з синдромом Дауна» (психолог Майковська О. Є.);
 • лекторій «За здоровий спосіб життя» (лікар Скобунова Я. В.).

 

Демонстраційні уроки та відкриті виховні заходи:

Своєрідною школою педагогічної майстерності є демонстраційні уроки та відкриті виховні заходи:

 • з математики з учнем індивідуальної форми навчання «Пряма і зворотна лічба в межах 10. Визначення місця числа в числовому рядку» (вчитель Болоніна Л. Г.)
 • бінарний урок з української мови та інформатики «Птах щастя» в 6 класі вчителі ( Харабара Н. А., Іліка Р. В.)
 • музично-розважальний захід «Шоу талантів» з учасниками гуртків (вчитель Семенюк Л. В.);
  • загальношкільний захід «Урок для вчителя» (педагог-організатор Гавриленко Г. С.) ;
  • тематична вікторина «Комп’ютер і я» з учнями 5-9 класів ( вчитель Іліка Р. В.);
  • творча робота в черговій групі «Творча діяльність учнів. Аплікація» з учнями 1-3 класів ( вихователь Шептинська Л. М.);
  • виховна бесіда «Магія лікарських трав. Цілющі властивості рослин нашого краю» з учнями 8 класу ( вихователь Стасюк М. І., вчитель Шумко М. Я.);
  • виховна бесіда «Як хліб на стіл прийшов» з учнями 7-А класу (вихователь Баляк Н.В.);
  • інсценізація казки «Зайчикова хатка» з учнями 2-Б класу (вихователь Сушко Т. В.);
  • класне свято «Веселий ярмарок» з учнями 7-Б класу (вихователь Мартинюк Р. В., вчитель Семенюк Л. В.);
  • бесіда «Голодний дух. Голодомор 1932-1933рр.» для учнів 9 класу (бібліотекар Боднарашек Р. Р.);
   • класний захід «Ми маленькі козачата» з учнями 4 класу (вихователь Мануляк А. П., вчитель Величко Л. Я.);
   • спортивне свято до Дня Збройних Сил України для учнів 5-9 класів (вчитель Бурлака С. В.);
   • інформаційна година до Міжнародного Дня захисту прав людини для учнів 5-9 класів (вчитель Гураль С.І.)

Заплановані відкриті уроки та виховні заходи в період з 06.03.2020р. до кінця навчального року не проводились в зв’язку з карантином.

Систематично проводився моніторинг рівня навчальних досягнень та сформованості навичок читання учнів 3 – 9 класів.

 

 

Атестація педагогів 2019/2020н.р.

 

Результативність Кваліфікаційні категорії Педагогічні звання
ІІ І вища Старший вчитель Учитель-методист
Присвоєння категорії/ звання 2 1
Підтвердження категорії/ звання 5 1 3
Підтвердження  відповідності займаній посаді

(керівник гуртка )

1
Разом 1 2 5 1 4
Загальна кількість вчителів, які пройшли атестацію 8

 

 

 

 

 

Заклад співпрацює з:

 • Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича;
 • Камянець-Подільським педагогічним університет ім. І. Огієнка;
 • ІППО Чернівецької області;
 • база проходження педагогічної практики студентів-логопедів, соціальних педагогів, практичних психологів,  олігофренопедагогів;
 • база для проведення засідань методичної студії працівників психологічної служби;Педагоги  друкували розробки своїх уроків:
  • Кольба В. В. на сайті naurok–«Індивідуальний план самоосвіти та методичної роботи під час карантину»;
  • Харабара Н. А. в Чернівецькій обласній інформаційно – методичній газеті «Освіта Буковини», на сайті naurok опубліковані авторські матеріали «Особливості коригування зв’язного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями» та «В. Добржанський. Казка. Черемош та Черемшина»;
  • Каруценко А. Я. на сайті naurokопубліковані авторські матеріали – «Наша історія цікава і повчальна. Літературний переказ оповіді В. Близнеця «Про заснування Києва», « Корекція соціальних мотивів навчання у підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку», «К. Перелісна. Золота осінь», «Є. Гуцало. Рятівник», «Тарас у наймах. За О. Іваненко»;
  • Болоніна Л. Г. сайт naurok опубліковані авторські матеріали – «Зворотна і пряма лічба в межах 10. Визначення місця числа в числовому ряду», «Виготовлення аплікації з нарізаних ниток «Тюльпан»;
  • Іліка Р. В. журнал «Здоров’я і фізична культура» №1, 2020р. «Римопластичні вправи. Розробка уроку розвитку координаційних здібностей. 1 клас», в журналі «Дефектологія», №1, 2020р. урок «Розвиток координаційних здібностей»;
  • Кушнірик Н. В. сайт naurok опублікований авторський матеріал – «Розвиток комунікативних вмінь в учнів з розладами аутистичного спектру на уроках української мови».

  Педагоги Добржанська О. М., Мельник М. І., Бохонко Ж. О. упорядники методичного посібника для вчителів ЗЗСО «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів з порушенням інтелектуального розвитку».

   

  Виховна робота

  Традиційними заходами у закладі є свято Першого та Останнього дзвоника, Новорічно-Різдвяні ранки, ярмарки дитячих робіт «Містечко веселих майстрів», акції, рейди-перевірки, дні здоров’я на свіжому повітрі.

   

  Акції: «Подаруй бібліотеці книгу», Всеукраїнська акція «Свічка пам’яті» (до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій), Всеукраїнська акція «Запали лампадку – згадай поіменно Героїв Небесної Сотні», «Збережемо шкільне майно», «Макулатурінг», природоохоронна акція «Збережемо первоцвіти».

   

  Рейди-перевірки: «Дотримання правил поведінки у шкільній їдальні», «Наявність в учнів спортивної форм», «Стан збереження підручників», «Відвідування учнями школи».

   

  Загальношкільні, родинні та класні заходи:

  • День знань «Здраствуй, рідна школо!»– Гавриленко Г.С.;
  • «Урок для вчителів» – Гавриленко Г.С., Семенюк Л.В.;
  • Концертно-розважальна програма «Шоу талантів» – Семенюк Л.В., учасники гуртків;
  • Майстер-клас з виготовленню міні-гобелену з пахучих трав – Шумко М.Я., учні8-9кл.;
  • Загальношкільний захід «Шкільний ярмарок» – Гавриленко Г.С., СеменюкЛ.В.,  вчителі трудового навчання;
  • Природничо-математичний квест «Знання – найбільший скарб» – Гавриленко Т.М., Ляшенко І.Я.;
  • Виховна бесіда «Магія лікарських трав. Цілющі властивості рослин нашого краю» – Стасюк М.І.,Шумко М.Я., учні 8 кл.;
  • Виховна бесіда «Як хліб на стіл прийшов» – Баляк Н.В.,учні 7-а класу;
  • Інсценізація казки «Зайчикова хатка на новий лад» – Єрмілова Л.М., Сушко Т.В., учні2-Б класу;
  • Тематична вікторина з елементами гри «Компютер і я» – Іліка Р.В., учні 6-9 кл.;
  • Виховний захід «Веселий ярмарок» -Мартинюк Р.В., учні7-Б;
  • Виховне заняття «Ми маленькі козачата» – Величко Л.Я., Мануляк А.П., учні 4кл.;
  • Бесіда «Голодомор 1932-1933 років. Геноцид українського народу» – Боднарашек Р.Р., учні 9 класу;
  • Практичне заняття «Аплікація з гудзиків» – Шептинська Л.М., учні 2-3 класів;
  • Виховне заняття «Ми маленькі козачата» – Величко Л.Я., Мануляк А.П., учні 4кл.;
  • Концертна программа, приурочена Міжнародному дню осіб з інвалідністю «Вміння твори добро» – Гавриленко Г.С., Семенюк Л.В.;
  • Спортивне свято до Дня Збройних Сил України– Бурлака С.В., учні 5-9 класів;
  • Інформаційна година «Державний захист сімї та дитини»– Гураль С.І., учні 7-9 кл.;
  • Новорічні ранки, конкурсно-розважальна програма«Сучасні вечори на хуторі біля Диканьки» – Гавриленко Г.С., Семенюк Л.В., учні 3,5,6,8-9 класів;
  • Інформаційна година «Безпечний інтернет» – Іліка Р.В., учні 6-9 кл.;
  • Виховна година «Зима, час весні дорогу дати» – Шептинська Л.М., учні 2-4 класів;
  • Захід «Посвята у п’ятикласники» – Бурлака М.В., Литвин О.Я., учні 5 класу;
  • Захід «Життя та творчість В.Івасюка» – Семенюк Л.В., учасники гуртків «Сім нот», «Музики»;
  • Майстер-клас «Я найкращі квіти приготую і матусі подарую!» – Маринчук В.І., учні 3 класу;
  • Онлайн слайд-презентація свята останнього дзвоника «Сторінками шкільного життя…» – Гавриленко Г.С.

   

  Участь у конкурсах:

  • Міжрегіональний фото-конкурс «Осінні барви Буковини» – І місце Федорюк Даніїл, 6 клас – (керівник Любківський В.І.);
  • Обласний конкурс юних дизайнерів «Різдвяна зірка» – І місце команда з учнів 3-9-х класів (керівники Бурлака М.В., Шумко М.Я.)     

   

         Конкурси малюнків: «У країні дорожніх знаків»; малюнок  на асфальті «Хай завжди буде мир»; «Мій домашній улюбленець»; «Твій друг – безпечний рух»; «З добротою в серці»; «Кожна дитина має право»; «Рідний край, де ми живем, Україною зовем»; виготовлення листівок для українського воїна.

   

    Випуск стінгазет: «Наші вчителі – наставники»; запрошення на шкільний ярмарок; запрошення на Новорічні ранки; інформаційний вісник «Ярмарок професій».

    Виставка літератури у шкільній бібліотеці: «Безпека дорожнього руху – це життя»; «Славетні шляхи українського козацтва»; «День української мови та писемності»; « Про це повинні знати усі діти»; «Милосердя і доброта – людських два крила»; «Чорні крила голодомору»; «Наші права – щасливе дитинство»; «Хмари, небо, зірки, рай… поміж ними – Миколай!»; «Тернистий шлях до Соборності»; «Навіки пам’ять збережемо»; «Рідна мова чиста, як роса…»; «Славна донька українського народу», «Усім жінкам присвячується».

  У школі працювало 12 гуртків:

  • Вокальний «Сім нот» – керівникСеменюк Л.В.;
  • Інструментальний «Музики» – керівникСеменюк Л.В.;
  • Хореографічниі: «Топ-стиль», «Смайлики» – керівник  Гавриленко Г.С.;
  • Спортивниі: «Настільний теніс», «Чемпіон» – керівник Бурлака С.В.;
  • Книжковий «Книголюб» – керівник Боднарашек Р.Р., Желіховська О.О.;
  • Акторський «Маска» – керівник Гавриленко Г.С.;
  • «Умілі руки» – вихователі 1-9 класів;
  • Лекторій «За здоровий спосіб життя» – керівник Скобунова Я.В.;
  • початкового технічного моделювання «Умільці» ЧОЦНТТУМ – керівникПлотнікова І.Д.;
  • Спортивний «Легкоатлет»-ЧОЦ «Інваспорт» – керівник Михайлов С.С.

           

          Хореографічні гуртки «Топ-стиль», «Смайлики»(керівник Гавриленко Г.С.) Упродовж першого семестру 2019/2020н.р. підготувала хореографічні композиції, тематичні танці: «Даруй добро», «Осінні мотиви», «Ангели добра», «Зимова казка», «Друзі», «Українські візерунки», «Діти Землі», «Зимонька прийшла».

   

          Книжковий клуб «Книголюб» (керівник Желіховська О.О.): проведено акції по ремонту книг, рейди-перевірки по збереженню підручників, бібліотечні уроки, голосні читання творів, проводилися медіа та ігрові подорожі, виготовлення  тематичних  аплікацій, упорядкування  дитячі журнали та книги у шкільній бібліотеці,оновлення  стендів: «Цікаві постаті», «Знаменні дати», «Цікаво знати», здійснювали підбір літератури до тематичних виставок.

         Гурток «Умілі руки» на  базі 1-9 класів.   Виконували творчі роботи різними техніками, якими  оформлялися творчі кутки класів та шкільного артцентру.

         Спортивні гуртки «Чемпіон», «Настільний теніс» (керівник  Бурлака С.В.) учні 3-9 класів, яких керівник брали участь у обласних змаганнях з легкої атлетики, турнірах з міні-футболу, настільного тенісу, які  проводилися ЧОЦФКС «Інваспорт» за програмою «Повір у себе»:

  • змагання«Кубок Святого Миколая» з настільноготенісу за програмоюобласноїспартакіади «Повір у себе», в яких взяли участь 10спортсменів. Команда завоювала призовемісце: Гогуш А., 9кл. –ІІІ місце середдівчат.
  • змагання з настільноготенісуII етапуспартакіадиза програмою «Повір у себе», в яких взяли участь 12 спортсменів. Школа зайняла ІVмісце у загальнокомандномузалікуобласноїспартакіади «Повір у себе».

   

   Акторський клуб «Маска»  (керівник Гавриленко Г.С.) Гуртківці – постійні учасники загальношкільних тематичних заходів, ярмарок, концертних та благодійних програм.

   

        Лекторій «За здоровий спосіб життя»( керівник Скобунова Я.В) під час виконання практичних дій навчала надавати першу долікарську допомогу, дотримання правил особистої гігієни та режиму дня, збагачувала знання про вірусні захворювання, систематично проводила профілактичні бесіди про шкідливі звички, пропагуючи  здоровий спосібжиття.

   

       Гурток початкового технічногомоделювання «Умільці» (керівник Плотнікова І.Д. ОЦНТТУМ). 20 учнів 6, 8 класів оволодівають нескладними прийомами технічного конструювання та моделювання за схемою, виконувати роботи з паперу техніками витинанка, паперопластика, квілінг, торцювання.

  На базі школи правцювало учнівське самоврядування.

   

  Профілактична робота з учнями:

  1. Проводився контроль за:
  • відвідуванням учнями школи (облік вівся класними керівниками у журналі, черговими вчителями у журналі відвідування учнями школи);
  • дотриманням правил внутрішнього розпорядку.

   

  1. Проведені:
  • години спілкування (Майковська О.Є., щосереди);
  • бесіди на правовиховну тематику (класні керівники);
  • психолого-педагогічні консиліуми із залученням учнів та батьків, працівників ювінальної поліції.
   1. Залучення учнів у роботі шкільних та позашкільних гуртків;
   2. Закріплені педагоги-наставники.

  Шкільний психолого-педагогічний консиліум (керівники: Майковська О.Є.,Мануляк А.П.)

  Проведено             5     засідань :

  04.09.2019р. з учнем 2-К класу  Дужаком К.

  06.09.2019р. з учнем 4 класу Козловим Д.

  25.09.2019р з учнем 5 класу Яримчуком Н.

  11.11.2019р. з учнем 1-А класу Українцем Л.

  11.03.2020р. з ученицею 2-А кл. НовіковоюВ.

   

  Упродовж 2019/2020 н.р. здійснено 5 виїзних консиліумів в сім’ї дітей, які перебували  на шкільному обліку, сім’ї, що потребували особливої педагогічної уваги.

  • Стороженко М. – 2-А клас;
  • Зеліч П., Українця Л. – 1-А клас;
  • Турчин І. – 2-Б клас;
  • Дужака К. – 2-К клас;
  • Козлова Д. – 4 клас.

   

           Соціальним педагогом Мануляк А.П.проведено:

  • складені соціальні паспорти 1-9 класів( вересень 2019р.)
  • соціально незахищених категорій дітей(січень 2020р.)
  • сформовано базу даних осіб з інвалідністю(січень 2020р.)
  • сформовано базу даних осіб, що потрапили у СЖО(січень 2020р.)
  • сформовано базу даних осіб позбавлених батьківського піклування(січень 2020р.)
  • інформаційне повідомлення для учнів 8-9 класів «Чи знаю я, що таке булінг?» (жовтень 2019р.)
  • надано 58 індивідуальних консультацій учням, педагогам школи та батькам;
  • участь у судових засіданнях щодо вилучення дітей без позбавлення материнських прав Зеліч Анни по відношенню до трьох неповнолітніх дітей, (Стороженко М. – 2-А кл., Зеліч П. – 1-А кл.)(03.12.2019р., 21.12.2019р.);
  • представлення інтересів неповнолітньої Вакарюк Богдани, учениці 7-А класу під час судового засідання(05.2020р.)
  • проводить профілактичну роботу щодо уникнення насильства в сім’ї, торгівлі людьми, булінгу та мобінгу в учнівському колективі;
  • співпраця з Ювенальною поліцією, міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей;
  • просвітницько-профілактична робота з батьками та учнями 1-9 класів «Профілактика емоційного вигорання в період карантину»;
  • створила онлайн підбірку «Казкотерапія для дітей про коронавірус».

   

            Психологом школи Майковською О.Є. в рамках просвітницької та профілактичної роботи проведено:

  • тренінгове заняття для вихователів школи«Стрес та його наслідки»(22.10.2019р.);
  • профілактичні бесіди: «Ні, шкідливим звичкам», «Культура спілкування» з учнями 5-9 класів;
  • тренінгове заняття з учнями 5-9 класів«Толерантність: об’єднуємо зусилля»
  • працювала «Скринька звернень» для учнів, які відчували прояви жорстокого ставлення до себе з боку учнів, педагогів, друзів, батьків;
  • проводила просвітницьку роботу по створенню позитивного мікроклімату у педагогічному, батьківському та учнівському коллективах;
  • проводила індивідуальні та групові корекційної – розвивальні заняття(за окремим графіком):
  • по програмі «Діти з синдромом Дауна»;
  • по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»;
  • по програмі «Діти з РДС»;
  • години психолога з учнями 5-9-х класів.

   

  Робота з батьками

  Батьківські всеобучі: «Батьківський авторитет – могутня сила виховання», «Режим дня школяра як спосіб охорони його здоров’я», «Моральний клімат у сім’ї. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій», «Спільне дозвілля батьків та дітей – важливий фактор виховання»,«Наші діти – наша спільна турбота», «Культура спілкування батьків – приклад для дитини»;

  Онлайн підсумкові батьківські збори: «Про організацію літнього відпочинку учнів, їх дозвілля»;

  Засідання батьківського клубу «Дорогою любові»: «Адаптація особливої дитини в учнівському середовищі» 06.11.2019р., «Стилі виховання батьків та формування психологічного здоров’я дитини» 19.02.2020р.;

  Загальношкільні батьківські збори: «Як боротися з дитячою агресією» 10.10.2019р., «Звіт директора школи за 2018/2019н.р.»;

  Зустрічі з опікуном дітей, позбавлених батьківського піклування Филип’юк І, Марку І. – Морару С.В.,(17.09.2019р.), з обговорення  питань:

  • соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування ;
  • літнє оздоровлення підопічних;
  • онлайн-інформація «Про безпечний відпочинок та оздоровлення дитини, позбавленої батьківського піклування під час літніх канікул» 01.06.2020р.

  Профорієнтаційна робота: Зустріч з працівниками ПТНЗ для батьків та учнів 9 класу – 05.02.2020р.;

  Залучення  батьків до активно участі у навчально-виховному процесі, підготовці та проведенні класних заходів, екскурсій, походів; організації інформаційних  та просвітницьких бесід, зустрічі зі службами міста.

  Індивідуальні консультації для батьків.

   

   

   

   

   

  У 2019/2020 н.р. проведені  Дні оздоровлення у Центральному парку культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка (27.09.2019р.,18.10.2019р.).

   

  Проведено навчально-пізнавальні екскурсії та походи:

   

  • до найдавнішої церкви в м. Чернівці по вул. Сагайдачногодо– Гураль С.І.;
  • Чернівецький обласний краєзнавчий музейКаруценко А.Я., учні 7-а класу;
  • до відпочинкового комплексу «Георг парк» – Величко Л.Я.,Мануляк А.П., учні4 класу;
  • до відпочинкового комплексу «Сонячна долина» – Шумко М.Я., Стасюк М.І., учні8 класу;
  • виставка живопису «Мій світ і мої мрії» (Артінфоцентр – Чернівці) – Стасюк М.І., Толмач Б.Г., учні 6,8 класів;
  • екскурсія на гору Цецино – Ляшенко І.Я., Онуфрейчук О.О, учні 9 класу;
  • кінно – споритивний клуб «Буковинська троя» с.Реваківці – Кольба В.В., Кушнірик Н.В., учні 2-К класу, Семенюк Л.В., Мартинюк Р.В., учні 7- Б класу;
  • вул. О.Кобилянської – Шведюк Г.П., Кірєєва О.М., учні 2-А класу;
  • парк ім. Т.Г.Шевченка – Ступарик М.К.;
  • кінно – споритивний клуб «Буковинська троя» с.Реваківці – Величко Л.Я.,Мануляк А.П., учні4 класу;
  • салон весільного одягу «Наталі» –Бурлака М.В., учні 7-А кл.;
  • художній музей –Шумко М.Я., учні8 класу;
  • зоологічний музей ЧНУ – Харабара Н.А., Толмач Б.Г., учні 6 класу;
  • екскурсія в будівельні магазини міста – Любківський В.І.;
  • екскурсія на дитячий ігровий майданчик – Кольба В.В., Кушнірик Н.В., учні2-К класу;
  • виїзд уприроду у ТРК «Аква-Плюс» – Каруценко А.Я.,Баляк Н.В.,учні 7-а класу;
  • культпохід в Чернівецьку обласну філармонію –Шумко М.Я., Ступарик М.К., учні8 класу;
  • культпохід до лялькового театру – педагоги та учні 2-5 класів;
  • в Чернівецький обласний краєзнавчий музейСтасюк М.І., Толмач Б.Г., учні 6,8 класів;
  • екскурсія в магазин «Галантерея» – Бурлака М.В.;
  • екскурсія старою Садгорою – Семенюк Л.В., Мартинюк Р.В., учні7- Б класу;
  • екскурсія в політехнічний ліцей – Ступарик М.К.;
  • поїздка до маєтку Святого Миколая – Величко Л.Я.,Мануляк А.П., учні4 класу;
  • культпохід в обласну дитячу бібліотеку – Боднарашек Р.Р., Величко Л.Я., Вакалюк Т.І., учні 3-4 класів;
  • до Новорічної ялинки на Соборну площу – вихователі та учні 2-9 класів;
  • культпохід в будинок естетики та дозвілля м. Чернівці – педагоги та учні 5-9 класів;
  • культпохід в Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини» – Каруценко А.Я.,Шумко М.Я., Ступарик М.К., Гавриленко Т.М., учні7-8 класів;
  • у Ботанічний сад Величко Л.Я.,Ступарик М.К., учні4 класу;
  • вулицями рідного міста –Каруценко А.Я., Шумко М.Я., учні7-х класів;

  в пожежну частину №1 м. Чернівці – Любківський В.І., учні 7-Б клас

  Налагоджено співпрацю з:

  • працівниками, ДСНС;
  • службою у справах сім’ї, дітей та молоді;
  • ОЦЕВ «Юність Буковини»;
  • ОЦНТТУМ, ОЦЕНТУМ;
  • компанією «Проктер енд Гембол»;
  • Обласною дитячою бібліотекою;
  • Чернівецьким міським палацом дітей та юнацтва;
  • громадською організацією «Сонячна дитина»;
  • Буковинським ОЦСРДІ «Особлива дитин;,
  • ЧБФ «Нова сім’я»;
  • БО «Сучасник»;
  • Шевченським районним судом м. Чернівці;
  • апеляційним судом м. Чернівці;
  • відділом Ювенальної поліції Шевченського РВ м. Чернівці.

   

   

   

  Господарська робота

  Впродовж 2019/2020 н.р. проведено :

  Поточний ремонт:

  • сходових маршів –143411 00 грн.;
  • Туалету на 1-му поверсі Кабінет природничо-математичного циклу (власними силами); – 56089 00 грн.
  • Дві комори харчоблоку – 35600 00грн.
  • Встановлено другий запасний вихід з корпусу майстерень – 63752 00грн.

   

  Придбано:

  1. КЕКВ 2210 –159082,85 грн.;
  • закупівля меблів;
  • частково дидактичного матеріалу;
  • килими;
  • підписка періодичних видань;
  • кухонний посуд;
  • столовий посуд;
  • будівельні матеріали;
  • господарські товари;
  • дизінфікуючі засоби;
  • канцелярські товари.

   

   

  У 2020/2021 н.р.:

  • продовжити роботу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування та громадські організації та батьків.
  • активізувати роботу з впровадження в прак­тику особистісно-орієнтованих та сучасних технологій;
  • запроваджувати нові методи та прийоми роботи з учнями з інтелектуальними порушеннями;
  • урізноманітнити проведення відкритих уроків, майстер-класів та виховних заходів, керуючись проблемою школи;
  • розробляти власні науково-методичні  і ди­дактичні матеріали  та висвітлювати передовий педагогічний  досвід у ЗМІ;
  • залучати творчі групи педагогів до участі в науково-практичних та соціальних проектах;
   • залучати педагогів школи до навчання на спеціалізованих курсах підвищення кваліфікації, педагогічних проектах;
   • вдосконалювати, розширювати та поглиблювати знання та вміння, підви­щувати рівень предметної підготовки педагогів шляхом самоосвіти;
   • впроваджувати просвітницьку діяльності, спрямовану на формування негативного ставлення до протиправних дій, проводити тижні правових знань;
  • посилити роботу з превентивного виховання та надавати кваліфіковану допомогу сім’ям, що опинилися у СЖО;
  • розпочати роботу над проектами
  • впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу;
  • створення в учнівському та педагогічному колективах демократичного правового простору та позитивного мікроклімату;
  • створення належних умов для надання якісної освіти учням та забезпечення їх повноцінного і творчого розвитку;

  ПОСИЛИТИ:

  • соціальний захист дітей з особливими освітніми потребами, яким необхідний постійний сторонній догляд,
  • контроль за роботою з попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми;

   

  ПСИХОЛОГО-СОЦІАЛЬНІЙ СЛУЖБІ ШКОЛИ:

  – здійснювати  внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогів, соціального педагога та практичного психолога;

  –  планувати роботу психолого-педагогічного супроводу дітей, які опинилися у СЖО;

  – тримати на контролі відвідування учнями навчального закладу, заслуховувати звіти класних керівників на  нарадах при директорові,активно залучати до громадської та гурткової роботи  дітей з соціально незахищених сімей;

  • проводити тематичні виховні години, бесіди, диспути, тренінги з формування толерантних відносин між учнями, протидії булінгу та мобінгу у дитячому середовищі;
  • організовувати правові всеобучі для батьків з питань охорони дитинства, попередження жорстокості та насилля, булінгу та мобінгу.

Розділ ІІ

Потижневе планування роботи навчального закладу у 2020/2021 навчальному році

СЕРПЕНЬ 2020р.

ІІІ- ІVТИЖДЕНЬ З 17.08.2020 ПО 31.08.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління навчальним

 закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи)
25.08.- 04.09. Перевірка ведення  шкільної документації та планування:

–         календарні  плани;

–         особові, медичні справи учнів

–         плани роботи кабінетів

–         плани роботи методичних об`єднань

Адміністрація

Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу.

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

17-31. Ознайомлення новоприбулих педагогів з специфікою роботи та традиціями школи.

Адміністрація школи

25-31.Завезення продуктів харчування для шкільної їдальні

Достоєвська Г.В.

До 15.08. Складання акту прийняття школи до нового навчального року

До 01.09.Придбання дезінфікуючих  засобів  для потреб школи.

Васильчук Т.К.

27.08. Організаційні засідання шкільних методичних об’єднань:

–  вч. початкових класів – Шведюк Г.П.

–  вч. старшої школи – Гавриленко Т.М.

– класних керівників  – Вакалюк Т.І.

– вч. професійно-трудового навчання–Бурлака М.В.

– вихователів –Стасюк М.І.

Затвердження планів роботи м/о на 2020/2021  н.р.

Заступники, керівники м/о

  До 31.08. Підготовка пакету документів по організації індивідуального навчання учнів. Проведення бесіди з батьками учнів з питань роз’яснення Положення про індивідуальну форму навчання.

Мельник М.І.

28. Проведення інструктажу з БЖ та ОП з педагогами та тех.  персоналом школи

Мельник М.І.

Бохонко Ж.О.

Васильчук Т.К.

 

Перевірка наявності інструкцій з ОП в приміщеннях, де це передбачено

 

Про організацію харчування учнів у 2020/2021 н.р. (наказ)

Добржанська О.М.

 

 

Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2020/2021 н.р.(наказ)

Бохонко Ж.О.

 

Про організацію роботи з пожежної  безпеки у 2020/2021н.р.(наказ)

Васильчук Т.К.

28.08.Педрада № 1

1.„Основні напрями організаційно-педагогічної, навчально-виховної, методичної роботи на 2020/2021н.р.”

2. Аналітичний огляд діяльності м/о за 2019/2020 н.р., удосконалення й модернізація методичної роботи

  голови м/о

3.Організаційний початок н.р.:

– погодження річного плану роботи школи на 2020/2021н.р.;

– затвердження режиму роботи школи;

-затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

–  затвердження  плану роботи медіатеки;

–  затвердження  структури методичної роботи

Добржанська О.М.

До 31.08. Укомплектування

1-го класу; проведення  батьківських зборів з батьками з питань умов навчання, ознайомлення їх з нормативними документами, підготовка пакету документів на кожного учня першого класу.

Величко Л.Я.

 

25-31.08.

1. Підготовка  методичних  матеріалів  до Першого уроку та проведення  методичної оперативної  наради  з класними керівниками з  даного питання.

2. Видача підручників по класах.

Мельник М.І.

Класні керівники

бібліотекар

Оформлення особових справ на новоприбулих педагогів.

Секретар

 Про розподіл обов’язків між адміністративними працівниками школи  (наказ)

Добржанська О.М.

  31.08. Перевірка стану готовності матеріально-технічної бази школи до нового навчального року шкільною комісією. Оформлення актів та іншої документації про готовність харчоблоку, спортзалу, майстерень, класів та кабінетів.

Адміністрація, голова ПК

Розподіл учнів 4-го класу на групи для профільного трудового навчання

Мельник М.І.

 Заміна кухонного та столового посуду

Васильчук Т.К.

Березовська Д.Г.

   
Про початок 2020/2021 навчального року (наказ)

Добржанська О.М.

     
Видання наказів:

1. Про проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей

2. Про створення комісії зі списання матеріальних цінностей, непридатних для подальшого використання.

Добржанська О.М.

     

 

                                                                                                                                                       

ВЕРЕСЕНЬ 2020 р.

І ТИЖДЕНЬ З 01.09.2020 ПО 04.09.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління

 навчальним закладом

(планування та контроль)

Перевірка ведення  шкільної документації та планування:

–         календарні  плани;

–         особові, медичні справи учнів

–         плани роботи кабінетів

–         плани роботи методичних об`єднань

Адміністрація

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу.

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Тарифікація

(накази)

Добржанська О.М.

Мельник М.І.

Ящевська О.Є.

 

01.09-01.10.2020 р. Місячник санітарної очистки та благоустрою.

1.Проведення осіннього місячника санітарної очистки та благоустрою школи та прилеглої до неї території. (наказ)

Добржанська О.М.

2.Розроблення  заходів місячника благоустрою

Васильчук Т.К.

 

Контроль сертифікатів якості на продукти харчування.

Скобунова Я.В.

медсестра   

01 Свято першого дзвоника. День знань. «Добрий день, Країно знань!»

(ЦСО до СД)

Гавриленко Г.С.

 

01.Перший урок «Здоров`я – наш скарб»(ЦСО до СД)

 

Кл. керівники 1-9 кл.

 

01  Організаційні батьківські збори по класах

Кл керівники, вихователі

1-9 кл. 

 

03 Бесіда «Правила дорожнього руху знай – життя зберігай»(ЦС до себе)

бібліотекар

04 Вікторина «Твій шлях до школи»(ЦСдо С)

 Вихователі  1-4 кл.       

1. Про підготовку до педради

у жовтні (наказ)

Добржанська О.М.

2. «Про заборону використання мобільних телефонів під час  навчально-виховного процесу» (наказ)

Добржанська О.М.

3. Про організацію методичної роботи в школі у 2020/2021 н.р.  (наказ)

Мельник М.І.

4.Про  організацію індивідуальної роботи в школі у 2020/2021 н.р.  (наказ)

Мельник М.І.

5. Про організацію чергування педагогів у 2020/2021 н.р.

(наказ)

Мельник М.І.

01-11  Декада безпеки  вуличного руху та безпеки життєдіяльності (ЦС до себе)

 Гавриленко Г.С.

01-11 Книжкова виставка «Дорожні правила вивчай – про свою безпеку дбай!»

(ЦС до себе)

бібліотекар

01-04 Коригування  та поповнення  соціального паспорту та банку даних учнів школи

Кл. керівники., вихователі,  

Мануляк А.П.

 

01 Огляд учнів медперсоналом школи.

Скобунова Я.В., медсестра

01-04  Оформлення та заповнення листків здоров’я на кожного учня школи.

Скобунова Я.В., медсестра

01-04 Обстеження новоприбулих дітей, формування і організація роботи  груп з розвитку зв’язного мовлення

Недбайло З.Г.

 

01-11 Забезпечення умов для реалізації особистості учнів, відповідно до їх здібностей, інтересів.

Бохонко Ж.О.

 

01-30  Обстеження новоприбулих учнів шкільною ППК

Мельник М.І.

01-04  Перевірка забезпечення учнів підручниками.

Адміністрація,

бібліотекар

    Затвердження:

– графіку чергування педагогів

Добржанська О.М.

 

01-11  Конкурс малюнків «Правила дорожні знай – про безпеку пам’ятай»(ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С.,

вихователі, учні 1-9 кл.

 01-04.Формування в учнів навичок самоврядування, соціальної активності у процесі практичної громадської діяльності учнів.

Розподіл доручень між учнями по класах. Вибір активу акласу.

Класні керівники,вихователі  1-9 кл.

 

01-04  Визначення учнів у групи ЛФК та організація  їх роботи.

Мельник М.І.

Скобунова Я.В., Іліка Р.В.

01-04  Вивчення  індивідуальних психологічних особливостей новоприбулих дітей

Майковська О.Є.

  Протягом 7 днів

Подання даних про прийняття на роботу  військовозобов’язаних

у військкомат

Секретар   

04 Ведення документації на харчоблоці.(Доповідна)

Скобунова Я.В.

02 Година спілкування «Розкажемо Європі проУкраїну»

(ЦСО до СД)

 Вихователі 3-9 кл.

01-04 Інструктаж педагогів з питань ведення шкільної документації

Мельник М.І., Бохонко Ж.О.

04  Бесіди з учнями з БЖ«Безпека дорожнього руху» (ЦС до себе)

Класні керівники,

вихователі  1-9 класів

01  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»(індивід.)

Майковська О.Є.

Про зарахування учнів до 1-го класу (Наказ)

Мельник М.І.

 

03  Квест  «Безпека на дорозі – безпека життя»  (ЦСО до С)

Кл. керівники 2-9 кл.

До 04 Коригування розкладу уроків, гуртків. Складання розкладу чергування педагогів на травмонебезпечних ділянках.

Мельник М.І., Бохонко Ж.О.

01-04  Обстеження матеріально-побутових умов новоприбулих учнів 1-6 кл.

Кл. керівники, вихователі 1-6 кл.

 

02  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти,схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

01-04  Підготовка та видача організаційних наказів по школі на початок навчального року.

Добржанська О.М.

04  Моделювання ситуацій   «Хвилинка безпеки» про правила безпечної поведінки на вулицях і дорогах»(ЦСдо С)

 Вихователі  5-9 кл.

01-30 Проведення  протягом місяця індивідуальних співбесід з педпрацівниками з питань роботи над методичною проблемою, створення власних портфоліо, планування самоосвіти

Мельник М.І.

01-04  Ознайомлення учнів з заходами безпеки проти короновірусу

Кл. керівники,

вихователі 1-9 кл.

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

03  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

01-04 Здача звітів і тарифікації в Департамент освіти і науки

Адміністрація

Ящевська О.Є.

Екскурсія до шкільної бібліотеки для учнів 2х класів

(ЦСО до С) (протягом місяця)

біблітекар

 

01-04  Охорона праці та дотримання правил БЖ на уроках та в позаурочний час. Вступні інструктажі з ТБ по класах.

Бохонко Ж.О.

04 Санітарний день

Вихователі

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 2020 р.

ІІ ТИЖДЕНЬ З 07.09.2020 ПО 11.09.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління

навчальним закладом

 (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

До 11.09. Про створення атестаційної комісії» (наказ)

Добржанська О.М.

 

07-11  Планування роботи шкільної а/к

Мельник М.І.

07-11  Перевірка  та перезаключення  угоди з ЖКГ.

Васильчук Т.К.

 

01-11  Конкурс малюнків «Правила дорожні знай – про безпеку пам’ятай»(ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С.,

вихователі, учні 1-9 кл.

 

11  Рольова гра «Мій друже – світлофоре» (ЦС до себе)

Вихователі  1-4  кл.

 

07-11 Рекламна акція «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» (залучення учнів до роботи у гуртках і секціях)

Керівники гуртків

 

07 Оперативна нарада.

Заступники

До 11. Звіт в ДОН ЧОДА з документальним підтвердженням про працевлаштування випускників 2020р. (наказ)

Мельник М.І.

07-11 Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів. (наказ)

Скобунова Я.В

01-11 Декада безпеки вуличного руху та БЖ

(ЦС до себе)

Гавриленко Г.С.

01-11 Книжкова виставка «Дорожні правила вивчай – про свою безпеку дбай!»

(ЦС до себе)

бібліотекар

 

07-11 Комплектування логопедичних груп

Недбайло З.Г.

 

07. Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

01-30 Заповнення  психологічної картки-характеристики на учнів 1-го класу та новоприбулих.

Майковська О.Є.

 

01-30 Обстеження новоприбулих учнів шкільною ППК

Мельник М.І.

  Розроблення проекту кошторису на 2021рік

 

Добржанська О.М.

Ящевська О.Є.

Васильчук Т.К.

 

07-11 Огляд маркування парт, стільців в класних кімнатах, майстернях.

Скобунова Я.В., медсестра

 

11  Пішохідні екскурсії  «Правила дорожнього руху знай – життя та здоров’я зберігай»

(ЦС до себе)

Вихователі  5-9 кл.

 

11 Інформаційне повідомлення «Всесвітній день журавля»

(ЦС до П)

бібліотекар

 

08 Година спілкування «Крокуй безпечно» (ЦС до себе)

Кл. керівники 2-9 кл.

07-11

1.Організація виховної роботи в школі (наказ)

Бохонко Ж.О.

2.Про діяльність учнівського самоврядування «Родина» на 2020/2021н.р. (наказ)

Бохонко Ж.О.

3.Охоплення учнів гуртковою роботою. (наказ)

Бохонко Ж.О.

4.Про затвердження плану заходів,

спрямованих на запобігання

та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти(наказ)

Бохонко Ж.О.

5. Про роботу соціально-педагогічного консиліуму наказ)

Бохонко Ж.О.

 

10 Клуб «Здоровий спосіб життя» (ЦС до себе)

(За окремим планом)

Мануляк А.П., учні 6-9 класів

 

07-11 Інформування учасників навчально-виховного процесу про діяльність Телефону довіри, Кризових центрів, шляхом розповсюдження інформаційних листівок.

Мануляк А.П., Майковська О.Є.

08 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

09. Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти,схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

01-11 Забезпечення умов для реалізації особистості учнів, відповідно до їх здібностей, інтересів.

Бохонко Ж.О.

  Екскурсія до шкільної бібліотеки для учнів 2х класів

(ЦСО до С) (протягом місяця)

біблітекар

 

07-11 Організація учнівського самоврядування. Розподіл обов’язків. Планування роботи. Оформлення класних куточків.

Гавриленко Г.С., актив школи

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

10 Корекційно-розвивальнізаняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

07-11 Зустріч з опікунами

Морару С.В, Зборовець В.В

Мануляк А.П., Бохонко Ж.О.         

11 Вибори учнівського самоврядування. Учнівські збори. Організація роботи шкільного об’єднання «Родина»

Бохонко Ж.О., Гавриленко Г.С.

07-11 Ознайомлення учнів з правилами внутрішнього розпорядку

Кл. керівники,

вихователі 1-9 кл.

 

11. Санітарний день

Вихователі

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 2020 р.

ІІІ ТИЖДЕНЬ З 14.09.2020 ПО 18.09.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист,

 збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

Результативність виховної роботи

14-18  Контроль за роботою харчоблоку

Скобунова Я.В.

медсестра

  17. Вікторини «Збережемо наше довкілля»(ЦС до П)

Вихователі  1-4 кл.

 

15 Виховна година  «Я і природа»

(ЦС до П)

Вихователі  5-9 кл.

 

16 Екологічна  година «Світ в якому ти живеш»(ЦС до П)

Кл. керівники 1-9 кл.

 

14-18  Акція «Тварини потребують твоєї допомоги» (ЦС до П)

Вихователі , учні 1-9 кл.

14 Мала педрада «Затвердження списків дітей дислексиків, дизграфіків, акалькуліків, з обмеженим відвідуванням школи»

Мельник М.І.

 

14 Нарада при директорові

1.Перевірка особових справ учнів.

Мануляк А.П.

2.Перевірка забезпечення учнів підручниками.

бібліотекар

 

16  Лекторій  «Здоровий спосіб життя». «Режим дня учня»

(ЦС до себе)

(за окремим планом)

Скобунова Я.В.

 

 

 

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

14 Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

14-18  Вивчення анамнезу, психофізичних даних першокласників та надання рекомендацій вчителям, вихователям щодо організації пропедевтичного періоду навчання в 1 класі.

Майковська О.Є., Недбайло З.Г.

01-30 Обстеження новоприбулих учнів шкільною ППК

Мельник М.І.

    14-30 Акція «Подаруй бібліотеці книгу» (До всеукраїнського дня бібліотеки)  (ЦС до С)

бібліотекар

 

Екскурсія в центр дозвілля дітей та юнацтва в парк ім.. Ю.Федьковича

(ЦС до С)

Бурлака М.В., учні 6 класу

14-18 Працевлаштування випускників (наказ)

Мельник М.І

14-18  Про підсумки проведення тематичної декади безпеки вуличного руху та БЖ. (наказ)

Бохонко Ж.О.

14-18 Закріплення  наставників за молодими педагогами школи.

Бохонко Ж.О., Томчук В.Г.

14-18 Навчальна евакуація «Організація заходів з виводу учнів у безпечну зону»(ЦС до себе)

Мельник М.І.,

Бохонко Ж.О.

15 Корекційно-розвивальнізаняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

16 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти,схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

   Екскурсія до шкільної бібліотеки для учнів 2х класів

(ЦСО до С) (протягом місяця)

Біблітекар

Екскурсія вулицями рідного міста

(ЦСО до СД)

Литвин О.Я., учні 6 класу

14-18 Оформлення інформаційних стендів: розклад уроків, графіки чергувань, розклади занять гуртків, режим роботи школи

Мельник М.І.,

Бохонко Ж.О.

17 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

18 Санітарний день

Вихователі

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 2020 р.

ІV ТИЖДЕНЬ З 21.09.2020 ПО 25.09.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління

 навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист,

 збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону), умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

До 25. Подання звітів в ІСУО

Мельник М.І.

Секретар

Контроль за виконанням бюджету 2020 р. за 9 поточних місяців

Добржанська О.М.

Ящевська О.Є.

 

24 Загальношкільні  батьківські збори 1.«Міжособистісні, толерантні стосунки вчитель-батьки-учні. Стоп булінг проти вчителів»

Майковська О.Є.

2. «Булінг і мобінг у шкільному середовищі»

Мануляк А.П.

21 Оперативна нарада.

Заступники

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

21  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

01-30.Обстеження новоприбулих учнів шкільною ППК

Мельник М.І.

  Аналіз виконання кошторису за 9 місяців 2020р.

Ящевська О.Є.

 

Оформлення підписки періодичної преси на

І півріччя 2021 року.

бібліотекар

21  Гра-вправа «Чарівні слова» (ЦС до СРЛ)

Вихователі 1-4  кл.

21 Моделювання ситуацій «Я і мої однокласники» (ЦС до СРЛ)

Вихователі 5-9  кл.

23  Практичне заняття «Добрі справи у класі»

(ЦС до СРЛ)

Класні керівники 2-9 кл.

21-25  Перевірка наявності спортивної форми в учнів для уроків фізкультури та ЛФК.

Мельник М.І.,

Скобунова Я.В.

21-25  Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів. Мельник М. І.

25 День оздоровлення для учнів школи (ЦС до С)

Бохонко Ж.О.,

Бурлака С.В.,

Гавриленко Г.С.

 

22 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

23 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є

21-25  Про організацію роботи школи в осінньо-зимовий період 2020/2021 н.р. (наказ)

Добржанська О.М.

 Васильчук Т.К.

14-30 Акція «Подаруй бібліотеці книгу» (До всеукраїнського дня бібліотеки)  (ЦС до С)

біблітекар

Екскурсія до шкільної бібліотеки для учнів 2х класів(ЦС до С) (протягом місяця)

біблітекар

  21-25  Подача документів в опікунську раду на дітей, позбавлених батьківського піклування.

Мануляк А.П.

 

24 Корекційно-розвивальні  заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

  21 День миру.

Участь у Всеукраїнській акції «Дзвін Миру» на шкільній лінійці(ЦСО до СД)

Гавриленко Г.С., учні 5-9 кл.

21-30  Книжкова виставка «Книга вчить, як на світі жить» (ЦС до С)

біблітекар

  21-25  Рейд-перевірка дотримання правил поведінки у шкільній їдальні.

Гавриленко Г.С., актив школи

Екскурсія в ТРК «Аква плюс» (ЦС до П)

Кольба В.В., Кушнірик Н.В., учні 3-К класу

Екскурсія в комплекс відпочинку «Сонячна Долина» (ЦС до П)

Шведюк Г.П., Кірєєва О.М., учні 3-А класу

  25 Санітарний день

Вихователі

 

 

ВЕРЕСЕНЬ – ЖОВТЕНЬ 2020р.

З 28.09.2020 ПО 02.10.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління

 навчальним закладом (планування та контроль)

 

Соціальний захист,

 збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Перевірка готовності системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період

Васильчук Т.К.

День міста

28.09 Краєзнавча вікторина «Живи і процвітай, мій рідний край!» (ЦСО до СД)

Вихователі  3-9 кл.

29.09 Відео-подорож  «Місто мрій – Чернівці»

(ЦС до СД)

Класні керівники  1-9 класів

28.09.-02.10.Ведення класних журналів (наказ)

Мельник М.І.

  28.09  Шкільна лінійка

 

Гавриленко Г.С.

 

28.09.-02.10.Готовність школи до опалювального сезону

(наказ)

Добржанська О.М.

Васильчук Т.К.

 

 

02 Малювання на асфальті «Моє рідне місто»

( з нагоди Дня міста) (ЦС до СД)

Гавриленко Г.С., вихователі, учні 3-9 класів

 

01 Бесіда «Рідне місто моє – Чернівці»(ЦСО до СД)

біблітекар

28.09.-02.10. Перевірка стану особових справ дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. (наказ)

Мануляк А.П.

Година психолога

(За окремим планом)

29.09 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

 

Ознайомлення вчителів, що атестуються, з нормативними документами

Голова а/к

Підготовка документів на сесію Обласної ради  для перерахування коштів, що виникли у результаті економії.

Добржанська О.М.

Ящевська О.Є., Васильчук Т.К.

21-30  Книжкова виставка «Книга вчить, як на світі жить» (ЦС до С)

Бібліотекар

30.09 Відео-подорож  «Найсучасніші бібліотеки світу» (ЦС до С)

біблітекар

28.09. Оперативна нарада.

Контроль за виконанням законодавчих, нормативних документів про освіту

 Заступники

 

30.09 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

  Складання проекту кошторису на 2021р.

Добржанська О.М.

Ящевська О.Є., Васильчук Т.К

28.09.-02.10.Випуск стінгазет з привітаннями до Дня вчителя (ЦС до КМ)

Вихователі, учні 3-9 кл.

02  Захід «Вітаєм Вас, учителі!»

(ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С.

28.09. Нарада при директорові

Працевлаштування випускників.

Мельник М.І

 

  01. Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»  Майковська О.Є.
  Складання дефектних актів на проведення ремонтних робіт у 2021 році.

Добржанська О.М.,

Васильчук Т.К.

14-30 Акція «Подаруй бібліотеці книгу» (До всеукраїнського дня бібліотеки)  (ЦС до С)

біблітекар

28.09.-02.10. Екскурсія в музей під відкритим небом (ЦСО до СД)

Семенюк Л.В., Мартинюк Р.В., 8-бкл.

    02  Санітарний день

Вихователі

 

ЖОВТЕНЬ 2020 р.

І ТИЖДЕНЬ З 05.10.2020ПО 09.10.2020 р.                   

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління навчальним закладом (планування та контроль) Соціальний захист,

збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

До 16 Розгляд заяв педагогів, що атестуються позачергово, в 2020/2021 н.р., затвердження графіку та ознайомлення з ним.

Адміністрація

Збір та здача  металобрухту.

Васильчук Т.К.

08 Збори батьківського клубу «Дорогою любові. «Дитячі страхи та їх подолання. Адаптація учнів молодших класів» (ЦС до С)

Майковська О.Є.

05-09 Перегляд відеосюжетів з протипожежної безпеки під час перерв та в ГПД для учнів 1-9 класів(ЦС до С)

Кл. керівники,

вихователі 1-9 класів

05. Оперативна нарада

Заступники

09  Бесіда з БЖ «Пожежна безпека у школі» (ЦС до С)

Кл. керівники,

вихователі 1-9 класів

05 Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

06 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС» Майковська О.Є.

07  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

 До 16 Затвердження заходів по атестації,ознайомлення педагогів, які атестуються.                  А/к Складання проекту кошторису на 2021р.

Добржанська О.М.

Ящевська О.Є.,

Васильчук Т.К

06 Ситуативні  ігри «Як себе поводити у разі пожежі»(ЦС до С)

Вихователі 1-9 класів

07 Інформаційне заняття « Правильне поводження з побутовими електроприладами»(ЦС до С)

Кл. керівники 1-9 кл.

05-09  Аналіз відвідування учнями школи.( Наказ)

 

Бохонко Ж.О.

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

 

06 Тренінгове заняття «Хочу бути другом»

Мануляк А.П., учні 1 класу

 

05-09  Рейд-перевірка наявності шкільної та спортивної форм в учнів школи

Гавриленко Г.С., актив школи

Поновлення куточка атестації

Мельник М.І.,

Бохонко Ж.О.

  05-09  Батьківський всеобуч «Умови успішного виховання в сімї: єдність вимог дорослих до дітей»

Кл. керівники, вихователі 1-9 кл.

05-09  Акція «Ми – проти жорстокого поводження з тваринами!» (ЦС до П)

Вихователі 1-9 класів

    08  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»  Майковська О.Є.

19. Санітарний день

Вихователі

05-09  Віртуальна екскурсія «Мандрівка Україною. Парк «Софіївка»» (ЦСО до СД)

Каруценко А.Я., 8-а кл.

Екскурсія в парк культури і відпочинку ім.. Т. Шевченка(ЦС до С)

Кірєєва О.М., учні 3-А класу

Екскурсія до Українського Народного Дому(ЦСО до СД)

Гураль С.І., учні 9 класу

    15-19. Індивідуальні консультування батьків учнів.

Майковська О.Є.,

Мануляк А.П.

 

ЖОВТЕНЬ 2020р.

ІІ ТИЖДЕНЬ З 12.10.2020 ПО 16.10.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

16 Про атестацію працівників школи (наказ)

Голова а/к

Уточнення складеного тимчасового кошторису на 2021р.

Добржанська О.М.

Ящевська О.Є.

Васильчук Т.К

14 День українського козацтва

12-16 Інформаційна година«АТО: війна за незалежність» (ЦСО до СД)

Гураль С.І., 7-9 класи

 

12 Патріотична бесіда «Всі ми діти козацького роду» (ЦСО до СД)

Вихователі 5-9 класів

12 Нарада при директорові

1.Аналіз відвідування учнями школи.

Бохонко Ж.О.

2.Про роботу школи в осінньо-зимовий період.

Васильчук Т.К.

13 Тренінгове заняття «Хочу бути другом»

Мануляк А.П., учні 2-А класу

12  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

12-16 Поточний ремонт шкільного майна

Вчителі трудового навчання

До 16 Розгляд заяв педагогів, що атестуються позачергово, в 2020/2021 н.р., затвердження графіку та ознайомлення з ним.

Адміністрація

Складання дефектних актів на проведення ремонтних робіт у 2021р.

Добржанська О.М.,

Васильчук Т.К.

12-16 Книжкова виставка

«Захисник Вітчизни – гордість народ»

(ЦСО до СД)  бібліотекар

13  Бесіди по класах «Козацька слава мене крізь віки» (ЦСО до СД)

Класні керівники 3-9 кл.

13 Виховний захід «Козацькі пригоди»

(ЦСО до СД)

Литвин О.Я., учні 6 класу

12-16 Стан  безпеки  у навчально-виробничих майстернях

Комісія з ОП, Бохонко Ж.О.

 

 

 

15 Клуб «Здоровий спосіб життя» (ЦС до себе)

(За окремим планом)

Мануляк А.П., учні 6-9 класів

13 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС» Майковська О.Є.

14 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

До 16 Затвердження заходів по атестації,ознайомлення педагогів, які атестуються.                  А/к 1.Заготовка піску для посипання тротуару під час ожеледиці.

2. Очистка ринв та водостічних труб.

ВасильчукТ.К.

 

16  Шкільний ярмарок

(ЦС до П)  Вчителі трудового навчання

 

 12-16 Випуск газети-запрошення на шкільний ярмарок  (ЦС до КМ)

Вчителі трудового навчання, актив школи

 

12-16 Перевірка техніки читання учнів на початок року (наказ)

Мельник М.І.

 

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

 

15 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

15.10-15.11.

Інвентаризація шкільного обладнання з подальшим списанням непридатного для роботи обладнання та інвентарю

Ящевська О.Є.,

Васильчук Т.К.

14 Бесіда «Чому потрібно захищати Батьківщину»(ЦСО до СД)

бібліотекар

 

Екскурсія в музей «Буковинської діаспори» (ЦСО до СД)

Стасюк М.І., учні 9 класу

Екскурсія в швейне ательє(ЦС до П)

Бурлака М.В.

12-16 Про підсумки роботи з профілактики правопорушень, злочинності та бездоглядності серед учнів школи за 2019/2020 н.р.  (наказ)

Мануляк А.П.

18 жовтня – Європейський день боротьби з торгівлею людьми

12-16 Заняття з елементами тренінгу «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства»(ЦС до себе)

Мануляк А.П.

16 Санітарний день

Вихователі

 

12-16 Підготовка класних приміщень до осінньо-зимового сезону.

Васильчук Т.К., техперсонал

 

                                                                                                                            ЖОВТЕНЬ 2020 р.

ІІІ ТИЖДЕНЬ З 19.10.2020 ПО 23.10.2020р.

 

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління

навчальним закладом

(планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти,специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону,умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

19-23 Співбесіда з педагогами, що атестуються.

Бохонко Ж.О., Мельник М.І.

Перевірка відповідності інвентарю для розчистки снігу.

Вчителі праці,

Васильчук Т.К. 

21Захід «День народження класної родини» (ЦС до С)

Луців Т.С., Басько В.В., 2-А клас

 

22 Захід «День народження класної родини» (ЦС до С)

Іліка Л.Л., Козачук В.Ю., учні 2-Б класу

 

19  Оперативна нарада.

Заступники

 

19-23 Перевірка якості роботи обслуговуючого персоналу (наказ)

Васильчук Т.К.

 

 

19-23 Огляд учнів вузькими спеціалістами

Скобунова Я.В.

 

20 Тренінгове заняття «Хочу бути другом»

Мануляк А.П., учні 2-Б класу

19  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

19-23 Рейд-перевірка відвідування учнями навчальних занять

Гавриленко Г.С.,

актив школи

До 23  Затвердження заходів по атестації. Ознайомлення з ними педагогів, які атестуються

 А/к.

15.10-15.11. Інвентаризація шкільного обладнання з подальшим списанням непридатного для роботи обладнанням та інвентарю

Ящевська О.Є.,

Васильчук Т.К.

20 Профілактична бесіда «Шкідливість паління»  (ЦС до С)

Вихователі  7-9 класів

20 Перегляд мультфільму. Година обережності «Мікроби» (ЦС до С)

Вихователі  1-4 класів

20 Відеохвилинки здоровя «Способи збереження власного здоровя» (ЦС до С)

Вихователі  5-6 класів

24. Година спілкування «Особиста гігієна» (ЦС до С)

Класні керівники  1.-9 класів

Екскурсія у скверик «Спостереження за змінами в природі» (ЦС до П)

Козачук В.Ю.,  учні 2-Б класу

19-23  Екскурсія до кафе(ЦС до С)

Грибюк С.М., учні 9 класу

 

20  Заняття школи молодого педагога (за окремим планом).

Томчук В.Г.

 

19-23 Накази:

1. Про відпуск учнів з ГПД, які проживають у віддалених районах міста в осінньо-зимовий період.

 

2. Про зміни в режимі ГПД.

Бохонко Ж.О.

 

17. Лекторій „За здоровий спосіб життя”. «Що таке здоров’я?»

(ЦС до себе)

(за окремим планом)

Скобунова Я.В.

 

19-23 Соціально-педагогічний консиліум (за запитом)

Майковська О.Є.,

Мануляк А.П.,

педагоги школи 

 

19-23 Рейд-перевірка стану збереження підручників  у школі  (ЦС до С)

бібліотекар

20  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

21  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів,

що атестуються

Члени а/к

Утеплення труб водопостачання

 

Васильчук Т.К.

19-23 Екскурсія пішохідною вулицею міста(ЦСО до СД)

Єрмілова Л.М.,

Сушко Т.В., 3-б кл.

 

Екскурсія на ринок з метою закріплення теми «Міри маси» (ЦС до С)

Гавриленко Т.М.

19-23 Індивідуальна робота з учнями з низьким рівнем знань.

Мельник М.І.

 

19-23 Інструктаж з БЖ та ОП з завідувачами кабінетів, майстерень, спортивної зали

Мельник М.І.

23  Бесіда з БЖ «Правила безпечної поведінки на канікулах» (ЦС до С)

Класні керівники,

Вихователі  1-9-х класів

 

Година психолога

 (За окремим планом)

Майковська О.Є.

 

22  Корекційно-розвивальні заняття 6по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

  . 22  Екскурсія у шкільну бібліотеку «Жовтнева подорож до Країни Книг» (ЦС до С)

Бібліотекар

Похід в природу(ЦСд до П)

Ляшенко І.Я., 9 клас

 

22 .Проведення спільного засідання шкільної ППК з питань стану адаптації учнів 5 класу до навчання в середній школі.

Мельник М.І., Шумко М.Я.

19-23 Зустріч з психологом для батьків учнів 1-2 класів «Насилля в сімї» (ЦС до С)

23 День оздоровлення для учнів школи

Бурлака С.В.,

Гавриленко Г.С.Майковська О.Є.

 

23 Санітарний день

Вихователі

 

 

ЖОВТЕНЬ 2020 р.

ІV ТИЖДЕНЬ З 26.10.2020 ПО 30.10.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

 навчально-виховного процесу

Управління навчальним закладом (планування та контроль)

 

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону,

умов роботи

Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

    26  Оперативна нарада

Заступники 

   
  26-30 Накази:

1. Про проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей

2. Про створення комісії зі списання матеріальних цінностей, непридатних для подальшого використання.

Добржанська О.М.

  27 Засідання методичних об’єднань:

 

вч. старшої школи Гавриленко Т.М..

– вч. початкової школи Шведюк Г.П.

– вч. трудового навчання – Бурлака М.В.

вихователівСтасюк М.І.

кл. керівників Вакалюк Т.І.

– Школа молодого педагогаТомчук В.Г.

26-30 Обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів школи та складання відповідних актів.

Класні керівники, вихователі.

26-30 Спецсемінар

(За окремим планом).

Болоніна Л.Г.

 

Здача металобрухту.

Васильчук Т.К.

29 Педрада №2

1. Ціннісне ставлення до себе.

Бохонко Ж.О.

2. Про організацію харчування (ХАСПІ).

Скобунова Я.В.

3. Створення безпечного життєвого середовищав спеціальному закладі освіти.

                              Добржанська О.М.

 

26-30 Здійснення виїзних засідань у сім’ї, що опинились в СЖО

(за потреби)

Мануляк А.П.,

Майковська О.Є.

 

 

 

ЛИСТОПАД 2020 р.

І ТИЖДЕНЬ З 02.11.2020 ПО 06.11.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління навчальним закладом (планування та контроль) Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів,

що атестуються

Члени а/к

02-06  Батьківський всеобуч «Ефективна взаємодія школи та родини у процесі навчання та розвитку дітей»

Класні керівники,

вихователі 1-9 класів

02 Оперативна нарада

Заступники

03 Тренінгове заняття «Хочу бути другом»

Мануляк А.П., учні 3-А класу

02 Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

 

02-06  Тиждень молодого педагога

Відвідування самопідготовки та виховних моментів з метою надання методичної допомоги вихователям

Добржанська О.М.

Бохонко Ж.О.

 

 

Закупити

господарські товари .

Васильчук Т.К.

 

03 Профілактична бесіда «Профілактика шкідливих звичок»(ЦС до С)

Вихователі  5-9-х класів

 

 

 

03Інтерактивна гра «Я здоров’я збережу, сам собі допоможу» (ЦС до С)

Вихователі  1-4-х класів

 

05 Вікторина «Я обираю здоровий спосіб життя!» (ЦС до С)

Кл. керівники 5-9 класів

 02-06  Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються, на вищу категорію з питань підготовки і проведення творчого звіту педагога.

Добржанська О.М.

 

 02-06  Перевірка стану соціального захисту дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування (наказ).

Мануляк А.П.

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

 

02-06  Перевірка соціальних  паспортів учнів  школи.

Мануляк А.П.

 

06 Бесіда з БЖ «Попередження електротравматизму» (ЦС до С)

Класні керівники,

Вихователі  1-9-х класів

 

03 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

 

04. Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є

 

05 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна» Майковська О.Є.

 

 

 

 

 

05 Трансляція мультимедійної  презентації

«Історія про вірус. Що я  знаю про нього?»

(ЦС до С)

Кл. керівники 1-4 класів

  02-06  Профілактичний медичний огляд дітей-сиріт та дітей позбавлені батьківського піклування

Скобунова Я.В.

06 Санітарний день

Вихователі

Екскурсія на будівельний майданчик (ЦС до П)

Любківський В.І., учні 7-8 класів

 

     

 

 

 

ЛИСТОПАД 2018 р.

ІІ ТИЖДЕНЬ З 09.11.2020 ПО 13.11.2020р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону

(мікрорайону),

умов роботи

Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

09-13  Тиждень української писемності та мови (ЦСО до СД)

Вчителі української мови

09-13  Мовознавча гра «Кращий знавець рідної мови»(ЦСО до СД)

Каруценко А.Я.

09 Оперативна нарада

Заступники

 

12  Клуб «Здоровий спосіб життя» (ЦС до себе)

(За окремим планом)

Мануляк А.П., учні 6-9 класів

09  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів,

що атестуються

Члени а/к

Підписка періодичних видань на 2021 р.

бібліотекар

Ящевська О.Є.

09-13  Ккнижкова виставка

«День української писемності»

(ЦСО до СД)

бібліотекар

09-13  Вікторина «Мова рідна – найдорожчий скарб»  (до Дня  української писемності та мови)(ЦСО до СД)

бібліотекар

 

 

 

13  Про підсумки проведення тижня української писемності та мови(наказ).

Мельник М.І.

 

Година психолога

 (За окремим планом)

 

Майковська О.Є.

 

09-13  Зустріч з психологом для батьків учнів 3-4 класів «Домашнє насилля»

(ЦС до С)

Майковська О.Є.

10. Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

 

 

11  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

  09  Інформаційна година „Слово до слова – складається мова ”(ЦСО до СД)

Вчителі української мови, 5-9 класи

09-13  Інтелектуальна гра «Компютер і я»(ЦС до С)

Іліка Р.В.

  10 Тренінгове заняття «Хочу бути другом»

Мануляк А.П., учні 3-Б класу

12 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

 

  09 Виховна година «Плекатимеш мову – цвістимуть слова» (ЦСО до СД)

Вихователі 1-9 класів

  10 Засідання творчої групи «Хочу все знати»

Гавриленко Г.С., Гавриленко Т.М.

  10 Бесіди по класах «Мова ця велична і проста» (ЦСО до СД)

Класні керівники 3-9 класів

  13 Санітарний день.

Вихователі

 

                                                                                                                 

ЛИСТОПАД 2020 р.

ІІІ ТИЖДЕНЬ З 16.11.2020 ПО 20.11.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління навчальним закладом (планування та контроль) Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів, що атестуються

Члени а/к

16-20 Тиждень безпеки  дорожнього  руху

(ЦС до С)

Гавриленко Г.С.

16-20 Книжкова виставка «Безпека на дорозі – безпека життя» (ЦС до С)

 

Бібліотекар

17  Гра-вікторина «Мій друг – дорожній рух» (ЦС до С)

Бібліотекар

 

16  Оперативна нарада

Заступники

 

20 Про підсумки проведення тижня безпеки  дорожнього  руху(наказ)

Бохонко Ж.О.

 

17 Тренінгове заняття «Хочу бути другом»

Мануляк А.П., учні 3-К класу

16 Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

 

 

Закупити

господарські товари .

Васильчук Т.К.

 

 

 

Підготувати документи для закупівлі товарів та послуг через програму «PROZORRO»

Ящевська О.Є.

Члени комітету

16  Бесіди по класах «Рушаєш у дорогу чи далеку путь – про правила дорожні не забудь»(ЦС до С)

Вихователі 5-9 класів

16  Гра-вікторина «Дотримуйся  правил дорожнього руху» (ЦС до С)

Вихователі 1-4 класів

16-20 Конкурс малюнків «Безпека на дорозі очима дітей»  (ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С., учні 1-9 класів

18 Інформаційне заняття   «Культура поведінки в громадському транспорті»  (ЦС до С)

Класні керівники 1-9 кл.

20 Правова вікторина «Твої права – твій захист» (до Всесвітнього дня дитини)(ЦСо до СД)

 

Бібліотекар

 

16-20 Організація читання художньої літератури в позаурочний час. Перевірка роботи бібліотеки.

бібліотекар

Адміністрація

 

16-20  Про стан гурткової роботи в школі (наказ)

Бохонко Ж.О.

 

16-20 Про стан ведення зошитів у старших класах  (наказ)

Мельник М.І.

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

 

 

 

18  Лекторій «За здоровий спосіб життя». «Їж корисну та здорову їжу». (ЦС до С)

(за окремим планом)

Скобунова Я.В.

 

17  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

 

18  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є

 

19. Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна» Майковська О.Є.

Аналіз виконання бюджету 2020 року за 11місяців роботи

Ящевська О.Є.

 

16   Міжнародний день толерантності.

 

Година спілкування з елементами тренінгу «Вчимося розуміти й поважати інших»

(ЦС до СРЛ)

Вихователі 3-9 класів

 

17  Інформаційна хвилинка «Толерантність у нашому житті»(ЦС до СРЛ)

Класні керівники 3-9 кл.

16  Захід «Говорить і показує 8-Б»(до Дня радіо та телебачення)(ЦСдоС)

Семенюк Л.В.,Мартинюк Р.В., 8-б кл.

  16-20 Організація роботи  з профілактики інфекційних захворювань учнів.

Скобунова  Я.В.

медсестра

20  Санітарний день

Вихователі

20   Книжкова виставка «Україна – країна гідності й свободи»(до Дня Гідності та Свободи) (ЦСО до СД)

 

Бібліотекар

19 Виготовлення арт – листівок «Навіки слава Україні, героям слава на віки!»(ЦСО до СД)

Вихователі 5-9 класів

17  Година памяті «Україна – це країна Гідності і Свободи»(ЦСО до СД)

Вихователі 5-9 класів

19Інформаційні хвилинки «Майдан – шлях до Свободи»(ЦСО до СД)

Класні керівники 3-9 кл.

  09-13  Зустріч з працівниками національної поліції «Безпека учасників дорожнього руху» (ЦС до С)

Мануляк А.П.

 

 

18 Виховний захід «Велика родина – щаслива сімя» (ЦСдо СРЛ)

Єрмілова Л.М., Сушко Т.В., 3-б кл.

   

                                                                                                              


ЛИСТОПАД 2020 р.

ІV ТИЖДЕНЬ З 23.11.2020 ПО 27.11.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління навчальним закладом (планування та контроль) Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону), умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів, що атестуються

Члени а/к

 

До 25 Подання

в ОІППО графіку засідання а/к, списків претендентів на присвоєння, підтвердження педагогічного звання ”вчитель-методист”

  Мельник М.І.

Контроль виконання

бюджету 2020р.

Добржанська О.М.

Ящевська О.Є.

23-27 Тиждень милосердя (ЦС до СРЛ)

Гавриленко Г.С.

 

26-27.Книжкова виставка «Милосердя й доброта – людства два крила» (ЦС до СРЛ)

бібліотекар

 

24 Бесіда «Добро і милосердя в нас і поруч з нами» (ЦС до СРЛ)

Бібліотекар

 

24  Година спілкування «Твори добро на радість людям»(ЦС до СРЛ)

Вихователі 1-9 класів

 

23 Оперативна нарада.

 Заступники

Огляд новинок педагогічної літератури та   преси

бібліотекар

23-27 Про порядок завершення

І семестру 2020/2021 н.р. (наказ)

Добржанська О.М.

23-27 Про стан викладання  суспільно-гуманітарних дисциплін наказ)

Мельник М.І.

23-27 Про стан ведення алфавітної книги запису учнів (наказ)

Мельник М.І.

 

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є

 

25.11.-10.12

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»

(за окремим планом)

Майковська О.Є.

Мануляк А.П.

 

20 Тренінгове заняття «Хочу бути другом»

Мануляк А.П., учні 4 класу

 

23. Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

24 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

 

25 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

 

 

 

25  Бесіда  «Добро починається з тебе»

(ЦС до СРЛ)

Кл. керівники 1-9 кл.

 

27 Захід «Пронеси добро й милосердя через усе своє життя»(ЦС до СРЛ)

Гавриленко Г.С., Семенюк Л.В.

23-27 1.Про роботу з учнями з девіантною поведінкою та профілактику правопорушень серед них (наказ)

Бохонко Ж.О.

2. Про підсумки проведення тижня милосердя(наказ)

Бохонко Ж.О.

 

23-27 Контрольні діагностичні заміри з учнями з девіантною поведінкою.

Мануляк А.П.,

Майковська О.Є.

26 Засідання творчої групи «Майстер на всі руки»

Гавриленко Г.С.,

 Ступарик М.К.

26 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

 23-27  Книжково-ілюстративна  виставка «Чорні крила голодомору»(до Дня пам’яті жертв голодомору) (ЦСО до СД)

бібліотекар

27  Перегляд та обговорення фільму про голодомор.(ЦСО до СД)

Бібліотекар, 9 клас

23 Година памяті «Ті дні у памяті народній»(до Дня вшанування загиблих під час голодомору)(ЦСО до СД)

Вихователі 5-9 класів

26 Інформаційні п’ятихвилинки «Чи була того року весна…?»(до Дня вшанування загиблих під час голодомору)(ЦСО до СД)

Кл. керівники 1-9 кл.

27 Участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу – Голодомору 1932 – 1933 років, голодоморів 1921 – 1923, 1946 – 1947 років в Україні(ЦСО до СД)

Педагоги та учні школи

23-27 Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм у їдальні.

Скобунова Я.В.

 

23.11.- 04.12.

Стан температурного режиму школи.

Васильчук Т.К.

 

23-27Огляд дітей у тубдиспансері.

Скобунова Я. В.

27Санітарний день

Вихователі

 

 

25 Тренінгове заняття з учнями, що  схильні до девіантної поведінки «Ми хочемо, щоб нас любили» (ЦСдоС)

Майковська О.Є.

                                                                                                                         

 

ГРУДЕНЬ 2020 р.

І ТИЖДЕНЬ З 30.11.2020 ПО 04.12.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

 навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення)

з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи

Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

 

 

Вивчення системи роботи вчителів,  які атестуються.

Члени а/к

Придбання миючих  та дезінфікуючих  засобів для потреб школи.

Васильчук Т.К.

01-25 Підготовка до свят Миколая,Нового року. (ЦС до КМ)

Бохонко Ж.О., Гавриленко Г.С.

30.11 Нарада при директорові

Про організацію і проведення новорічних свят та зимових канікул.

Бохонко Ж.О

 

23.11-04.12.

Стан температурного режиму школи

Васильчук Т.К.

30.11 Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів, що атестуються

Члени а/к

03. Міжнародний день інвалідів.

(Зустріч з благодійними організаціями, спонсорами, культпоходи) (ЦС до С)

Бохонко Ж.О., Гавриленко Г.С.

01-04 Інформаційний вісник «Видатні українці з обмеженими можливостями»

(ЦС до С)

Майковська О.Є., Мануляк А.П.

 

01-04 Контроль за проведенням самопідготовки у 5-9-х класах    Адміністрація 25.11.-10.12

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»

(за окремим планом)

Майковська О.Є.

Мануляк А.П.

01Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

Придбання протягом груд

ня місяця новорічних подарунків

Васильчук Т.К.  

Ящевська О.Є.

01-11Декада правових знань

(ЦСО до СД)

Гураль С.І.

01-11Книжкова виставка «Права свої знай – обов’язки не забувай» (ЦСО до СД)

Бібліотекар

 

01-04 Про підготовку та проведення Новорічних ранків (наказ)

Бохонко Ж.О

Година психолога

 (За окремим планом)

Майковська О.Є.

02 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

03  Профілактична бесіда «Права та обов’язки неповнолітніх»  (ЦСО до СД)

Класні керівники 5-9 класів

30.11-04 Конкурс малюнків «Знай свої права дитино!» (ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С., учні 1-9 класів

01 Пізнавальна гра «Права у казках»

(ЦСО до СД)

Вихователі 1-4  класів

01-04 Про стан викладання корекційно-розвиткових занять (наказ)

Мельник М.І.

 

01-11 Проведення контрольних робіт за І семестр 2020/2021н.р.

Вчителі 3-4  класів, вчителі-предметники

 

04  Бесіда з БЖ «Переохолодження організму. Наслідки» (ЦС до С)

Класні керівники,

вихователі 1-9 класів

 

 

03 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

 

03 Засідання творчої групи «Люблю дисципліну і порядок»

Гураль С.І., Гавриленко Г.С.

30.11  Вікторина «Ти – людина, громадянин, значить, маєш права» (ЦС до СД)

Вихователі 5-9 класів

  01 Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Списування текстів та диктантів на тему «Скажемо СНІДу  НІ!». (ЦС до С)

 Вчителі укр. мови

 

04 Санітарний день

Вихователі

 

06 День збройних Сил України

04 Спортивне свято «Всі ми різні, але всі ми рівні!»(ЦСО до СД)

Бурлака С.В.

5 грудня – Всесвітній день волонтерів

04 Зустріч з волонтером  «Тонна добрих речей»(ЦСдоСРЛ)

Мануляк А.П.

  01Проведення інфодня «Що тобі відомо про СНІД?»

(ЦС до С)

Майковська О.Є., учні 7-9кл.

01Інформаційні хвилинки «Знати, щоб жити»

(ЦС до С)

Мануляк А.П.,учні 4-6кл.

 

 

 

ГРУДЕНЬ 2020р.

ІІ ТИЖДЕНЬ З 07.12.2020 ПО 11.12.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

 навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист,

збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

Додаткові напрями (доповнення)

з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи

Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів, що атестуються

Члени а/к

  01-25  Підготовка до свят Миколая,Нового року. (ЦС до КМ)

 

Бохонко Ж.О., Гавриленко Г.С.

 

01-11 Проведення контрольних робіт за І семестр 2020/2021 н.р.

Вчителі класів,  предметники

07 Оперативна нарада.

Заступники

 

 

 

 

14. Зустріч з працівниками ДСНС. Профілактична бесіда «Правила пожежної безпеки під час проведення новорічних ранків»(ЦС до С)

Бохонко Ж.О., Гавриленко Г.С.

07  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

11 Санітарний день

Вихователі

  01-11 Декада правових знань

(ЦСО до СД)

 

Гураль С.І.

01-11Книжкова виставка «Права свої знай – обов’язки не забувай» (ЦСО до СД)

Бібліотекар

08  Правова вікторина «Знай свої права дитино!» (ЦС до СД)

Бібліотекар

10. День прав  людини.

Година спілкування «Право на освіту: право чи обов’язок» (ЦСО до СД)

Вихователі  5-9 класів

11. Класна година «Закон і право для всіх єдині» (ЦСО до СД)

Кл. керівники 3-9 кл.

09 Інформаційна година «Право на охорону здоровя» (ЦСО до СД)

Гураль С.І., учні 7-9 класів

07-11 Дотримання БЖ під час проведення новорічних свят (наказ)

Бохонко Ж.О.

11 Про підсумки проведення декади правових знань(наказ)

Бохонко Ж.О.

11 Про підсумки проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

наказ)

Бохонко Ж.О.

 

 

10 Клуб «Здоровий спосіб життя» (ЦС до себе)

(За окремим планом)

Мануляк А.П., учні 6-9 класів

 

25.11.-10.12

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»

(за окремим планом)

Майковська О.Є.

Мануляк А.П.

 

08 Превентивна година «Дитинство без насильства»

(ЦС доС)

Мануляк А.П.

 

07-11  Індивідуальні консультації для батьків учнів школи

Майковська О.Є.

Мануляк А.П.

 

07-25 Перевірка стану збереження підручників у школі

Бібліотекар,  актив гуртка «Книголюб»

 

 

08 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

 

09 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

07-11 Батьківський всеобуч «Спільна діяльність батьків і дітей як спосіб формування морально-етичних цінностей школярів».

Кл. керівники, вихователі 1-9 кл.

 

 

07-11 Майстер-клас по виготовленню Новорічного віночка(ЦС до КМ)

Бурлака М.В.

 

  Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

10 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

07-18 Випуск вітальної стінгазети

«З Новим 2021роком!»(ЦС до КМ)

Вихователі, учні 3-9 класів

 

   
10 Правова година  «Подорож у країну  знань» – (ЦСО до СД)

Вихователі  1-4  класів

07-18 Виготовлення святкових прикрас «Прикрашаємо наш клас» (ЦС до КМ)

Вихователі, учні 1-9 класів

 

 

 

   

 

ГРУДЕНЬ 2020 р.

ІІІ ТИЖДЕНЬ З 14.12.2020 ПО 18.12.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів, що атестуються

Члени а/к

14-18 Книжкова  виставка «По Україні з краю в край, ходить Святий Миколай» (ЦС до СД)

бібліотекар

14 Виховна година  «Святий Миколай- Чудотворець» (ЦСО до СД)

Вихователі 1-9 класів

14 Оперативна нарада.

Заступники

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

14  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

18  Санітарний день

Вихователі

14 -29 Подання річного звіту про облік військовозобов’язаних у військкомат

секретар

Звіт роботи школи  за 2020 рік

Добржанська О.М.

14-18 Новорічні ранки, конкурсно-розважальна програма «Чудес пора вже наступає» (за окремим графіком)

(ЦСО до СД)

Бохонко Ж.О., Гавриленко Г.С.

18  Про підсумки  проведення новорічних ранків у школі (наказ)

Бохонко Ж.О.

16 Лекторій “За здоровий спосіб життя”.”Профілактикапростудних захворювань”

(ЦС до СД)

(за окремим планом)

Скобунова Я.В.

15 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

19 День Святого Миколая.

Благодійний ярмарок солодощів “Подарунок від Святого Миколая” (ЦСО до СД) ( із залученням представників МО «Обнова», меценатів, спонсорів)

Бохонко Ж.О., Гавриленко Г.С.

  15 Бесіди з БЖ «Правила поведінки під час Новорічних свят, шкільних, масових заходів» (ЦС до себе)

Кл. керівники,

Вихователі 1-9 кл.

16  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

16 Година спілкування «Миколаю, Миколаю ти до мене завітай»

(ЦСО до СД)

Класні керівники  1-9 класів

  17  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

07-18 Випуск вітальної стінгазети

«З Новим 2021роком!»(ЦС до КМ)

Вихователі, учні 3-9 класів

07-18 Виготовлення святкових прикрас «Прикрашаємо наш клас» (ЦС до КМ)

Вихователі, учні 1-9 класів

  15  Звіт творчої групи «Наші таланти»

Гавриленко Г.С.

 

ГРУДЕНЬ 2020 р.

ІV ТИЖДЕНЬ З 21.12.2020 ПО 25.12.2020 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

21-25 Класні батьківські збори.

1.За підсумками роботи І-го семестру 2020/2021 н .р.

Кл. керівники, вихователі 1-9 кл.

21  Оперативна нарада.

Заступники

Година психолога

 (За окремим планом)

Майковська О.Є.

21  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

 

Звіт роботи школи за 2020 рік

Добржанська О.М.

21-25 Книжкова  виставка «Сипле зимонька святами» (ЦСО до СД)

бібліотекар

 

21-25 Підготовка до педради за підсумками  роботи школи за

І семестр 2020/2021  н. р.

Адміністрація, голови м/о

22 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

Подання звітів:

– з  безпеки життєдіяльності

Бохонко Ж.О.

– використання запланованих бюджетних коштів

Ящевська О. Є.

23  Подорож у казку (перегляд мультфільму (ЦСдо С)

Бібліотекар

 

21-25 Конкурс дитячих малюнків «Зимові свята» (ЦСдо КМ)

Вихователі, учні 2-9 класів

  24 Бесіди з БЖ «Правилабезпечної  поведінки під час зимових канікул» (ЦС до себе)

Кл. керівники,

Вихователі 1-9 кл.

23  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

21 Бесіда «Ой прийдуть до тебе три празники в гості…»(ЦСО до СД)

Вихователі 5-9 класів

21-25 Проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів

3-9-х класів з предметів «українська мова», «математика»

Мельник М.І.

  24  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

22 Година спілкування «Зимові свята у моєму домі» (ЦСО до СД)

Класні керівники1-9 класів

24  Санітарний день

Вихователі

23 Перегляд мультфільму «Вінні-Пух та всі-всі-всі»(ЦСдо С)

Вихователі 1-4 класів

21-25 Перевірка стану підручників у школі (ЦСдо П)

бібліотекар

 

ГРУДЕНЬ 2020 р – СІЧЕНЬ 2021 р.

З 28.12.2020 ПО 08.01.2021 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом

(планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Затвердження заходів, які будуть проводити педагоги , що атестуються

Члени а/к

Поповнення складу продуктами харчування

Достоєвська Г.В.

 

  29.12 Засідання методичних об’єднань:

вчителівстаршої школи – Гавриленко Т.М.

– вчителів початкових класів – Шведюк Г.П.

– вчителів профес.-трудовогонавчання

Бурлака М.В.

вихователів – Стасюк М.І.

кл. керівників –  Вакалюк Т.І

Школа молодого вихователя – Томчук В.Г.

04-08 Внесення змін стану соціального розвитку дітей у соціальних паспортах класу на кінець І семестру 2020/2021н.р.

Мануляк А.П.

 

 

Оновлення бази даних в ДІСО

Секретар

Придбання  медикаментів та перев’язочного матеріалу

Скобунова Я.В., медсестра

 

 

Поновлення аптечки першої долікарської допомоги у майстернях, спортивному залі, на харчоблоці

Скобунова Я.В., медсестра

 

  10 .Педрада № 3:

1.Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2020/2021  н. р.,

–  завдання на ІІ семестр щодо поліпшення контролю і керівництва школою, забезпечення рівнів  навчальних досягнень учнів.

Добржанська О.М.

2. Про роботу соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Мануляк А.П.

04-08 Обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів та оформлення відповідних актів.

Кл. керівники, вихователі

 
Аналіз читацьких формулярів.

бібліотекар

  04-08 Перевірка та затвердження календарних планів , планів виховної роботи, роботи гуртків на ІІ півріччя.

Адміністрація

   
Оновлення елеронного каталогу підручників та художньої літератури.

бібліотекар

     

 

 

СІЧЕНЬ 2021 р.

ІІ ТИЖДЕНЬ З 11.01.2021 ПО 15.01.2021 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

 навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист,

збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів, що атестуються

Члени а/к

  11-15  Батьківський всеобуч «Роль родини в організації дозвілля дітей»

Кл. керівники, вихователі 1-9 кл.

 

 

12 Пізнавальна година «Буковинська Переберія» (ЦСО до СД)

Вихователі 5-9 кл.

 

12 Гра «Святкове меню» (ЦС до С)

Вихователі 1-4 кл.

11  Оперативна нарада.

  Заступники

 

 

11-15  Уточнення графіка чергування вчителів по школі.

Адміністрація

 

11-22 Декада пропаганди здорового способу життя (ЦС до себе)

Мануляк А.П.

11-22 Виставка літератури «За здоровий спосіб життя» (ЦС до себе)

Бібліотекар

14  Клуб «Здоровий спосіб життя» (ЦС до себе)

(За окремим планом)

Мануляк А.П., учні 6-9 класів

11   Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

12  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

 

До 02.02. Подання в ОІППО напрацювання педагогів, що атестувались на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист»

Мельник М.І.

Перегляд угоди з постачальниками продуктів харчування та підприємствами ЖКГ

 

Добржанська О.М.

Васильчук Т.К.

Ящевська О.Є.

11 Вікторина «Я здоровя бережу, сам собі допоможу» (ЦС до С)

Вихователі 1-9 кл.

 

 

11  Бесіди по класах «Здоров’я дітей – здоров’я нації»  (ЦС до С)

Класні керівники 3-9 кл.

14 Загальношкільні учнівські збори «Результати роботи творчих груп

за І семестр 2020/2021 н.р.»

Бохонко Ж.О., Гавриленко Г.С.

 

11-15  Про результати перевірки проведення тематичного обліку знань учнів з навчальних предметів

(наказ)

Мельник М.І.

15 Бесіда з БЖ «Профілактика травматизму»(ЦС до себе)

Кл. керівники,

Вихователі 1-9 кл.

 

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

11-15 Здача документів в опікунську раду на дітей, позбавлених батьківського піклування

Мануляк А.П.

13  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

14  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна» Майковська О.Є.

13 Інформаційна година «Як готуєтесь до святкування вдома?» (ЦСО до СД)

Класні  керівники 1-9 кл.

11-15  Про стан травматизму за 2020 рік і заходи його попередження. (наказ)

Бохонко Ж.О.

11-15 Проведення  індивідуальних консультацій з батьками з питань реабілітації дітей в групах ЛФК в школі та проведення занять вдома.

Скобунова Я.В., Іліка Р.В.

11-15 Загальношкільний рейд «Скажімо  «Ні» запізненням» (ЦСдоС)

Гавриленко Г.С.

 

15  Бесіда «Твоє здоровя – у твоїх руках. Корисні та шкідливі звички у житті людини» (ЦС до себе)

бібліотекар

  11-15 Зустріч з психологом для батьків учнів 5-7 класів «Насилля в сімї» (ЦСдоС)

Майковська О.Є.

15  Санітарний день

Вихователі

 

 

 

СІЧЕНЬ 2021 р.

                                                                                                      ІІІ ТИЖДЕНЬ З 18.01.2021 ПО 22.01.2021 р.

               Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

 навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист,

збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів, що атестуються

Члени а/к

19 Інформаційна  година «Твоє здоров’я у твоїх руках»(ЦС до С)

Вихователі 7-9 класів

 

19  Перегляд мультфільму «Мойдодир» (ЦС до С)

Вихователі 1 -4класів

19  Година спілкування «Здорове харчування» (ЦС до С)

Вихователі 5-6 класів

18 Оперативна нарада.

Заступники

 

11-22 Декада пропаганди здорового способу життя.

(ЦС до себе)

Мануляк А.П.

 

11-22 Виставка літератури «За здоровий спосіб життя» (ЦС до себе)

бібліотекар

18  Шкільна лінійка  Гавриленко Г.С.

 

18-22 Рейд-перевірка щодо наявності шкільної та спортивної форм.

Бохонко Ж.О.,

Гавриленко Г.С.,

актив школи

  20  Бесіди по класах «Особиста гігієна»

(ЦС до себе)

Кл. керівники1-9 кл.

19 Інформаційна година «Традиції Водохреща» (ЦСО до СД)

Класні  керівники 1-9 кл.

18-22 Про  підсумки навчально-виховного процесу в перших  класах(наказ)

Мельник М.І.

 

18-22 Проствітницькі заходи, щодо протидії булінгу у школі.

Майковська О.Є.

 Мануляк А.П.

19 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

22. День Соборності України.

Патріотична година «Хай квітне наша Україна!» (ЦСО до СД)

Вихователі 1-9 кл.

18-22 Книжкова виставка «Тернистий шлях до Соборності» (ЦСО до СД)

бібліотекар

18-22 Про підсумки проведення декади пропаганди здорового способу життя. (наказ)

Бохонко Ж.О.

Година психолога

(За окремим планом) Майковська О.Є.

 

20  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

22 Виховних година до Дня Соборності України «Діти єднають Україну»

(ЦСО до СД)

Кл. керівники 3-9 кл.

 

  20  Лекторій «За здоровий спосіб життя». «Той не хворіє, хто руки часто миє». (ЦС до себе)

(за окремим планом)

Скобунова Я.В.

21  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна» Майковська О.Є.

22  Санітарний день

Вихователі

 

 

СІЧЕНЬ 2021 р.

ІV ТИЖДЕНЬ З 25.01.2021 ПО 29.01.2021 р.

 

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом

(планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Співбесіда з педагогами, що атестуються,

по виконанню індивідуального плану самоосвітньої роботи.

Члени а/к

  25 Ситуативні ігри  «Колектив починається з мене»(ЦС до СРЛ)

Вихователі 1-4 класів

25-29 Про стан харчування учнів та роботу ради з харчування (наказ).

Добржанська О.М.

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

25.Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

29Санітарний день

Вихователі

25-29 Списання битого посуду на харчоблоці

 

Васильчук Т.К.

25 Моделювання ситуацій «Я і мій клас» (ЦС до СРЛ)

Вихователі 5-9 класів

25 Оперативна нарада

Заступники

  26 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

Вивчення складу бібліотечного фонду і аналіз його використання.

Желіховська О.О.

 29 січня – День пам’яті загиблих під Крутами.

«Пам’яті тридцяти»  (ЦСО до СД)

Вихователі 6-9 класів

28.01. Внесення пропозицій щодо дообладнання навчальних кабінетів.

Мельник М.І.

 

 

27  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

26  Бесіди по класах «Як зберегти дружбу?» (ЦС до СРЛ)

Кл. керівники 1-9 класів

25-29 Надання рекомендацій щодо подальшої корекційної роботи з учнями, які  засвоюють  програму на низькому рівні.

Шкільна ППК

  28  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

27 Тематична лінійка «27 січня – міжнародний день пам’яті жертв Холокосту» . Хвилина памяті. (ЦСО до СД)

Гавриленко Г.С., учні 5-9 кл.

 

    27 Бесіда з учнями 8-9 класів «Я і мої однокласники» (ЦСдоС)

Майковська О.Є.

 

ЛЮТИЙ 2021 р.

І ТИЖДЕНЬ З 01.02.2021 ПО 05.02.2021 р.

 

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

 навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Методичний тиждень вчителів, вихователів, які атестуються

А/к  школи

 

01-05 Бесіди по класах «Усі професії потрібні, усі професії важливі …» (ЦС до П)

Вчителі трудового навчання

01 Оперативна нарада.

Заступники

01-05 Списування текстів та написання диктантів на тему «Грип, гострі вірусні інфекції».

Вчителі початкової школи,

вчителі  укр. мови

01  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

 

03 Бесіди по класах “Мій день: хороше та погане”.(ЦС доС)

Класні керівники 3-9 кл.

02 Класна година «Ціна хліба» (ЦС доП)

Класні керівники 3-9 кл.

 

  01-05 Поновленя бази даних стану здоров`я учнів.

Скобунова Я.В.

02 Корекційно-розвивальні заняття по програмі

«Діти з РАС»

Майковська О.Є.

01-05  Операція «Цінуймо працю інших» (ЦС до П)

Вчителі трудового навчання

01-05  Інформаційний вісник «Наші досягнення» (ЦС до П)

Вчителі трудового навчання

 

01-26 Попереднє комплектування 1  класу (відвідування спец ДНЗ, реабілітаційного центру, спілкування з дитячим психіатром і т.д)

Мельник М.І.

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

03  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

02 Година спілкування “На кого я хочу бути схожим у житті”(ЦС до С)

Вихователі 3-9 кл.

01Виховна година «Праця годує, а лінь – марнує» (ЦС до П)

Вихователі 3-9 кл.

 

  05 Бесіда з БЖ «Несприятливі погодні умови(бурульки)»

(ЦС до С)

Класні керівники, вихователі

1-9 класів

04  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна» Майковська О.Є.
05  Зустріч з працівниками ПТНЗ з батьками та учнями 9 класу.

Стасюк М.І.

 

  05  Санітарний день

Вихователі

 

 

 

 

ЛЮТИЙ 2021 р.

ІІ ТИЖДЕНЬ З 08.02.2021 ПО 12.02.2021 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

  09 Ситуативне заняття  «Хочеш мати друга – навчись бути другом»

Вихователі 1-4кл.

 

09 Виховна година “Я і мої друзі”

(ЦС до СРЛ)

Вихователі 5 -9 кл.

 

08-12 Відвідування уроків, позакласних заходів та вивчення системи роботи педагогів, що атестуються.

  Адміністрація

 

 

  08 Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

12  Санітарний день

Вихователі

 

 

10  Класна година”Яка людина заслуговує на повагу інших”

(ЦС до СРЛ)

Класні керівники  1-9 кл.

08  Оперативна нарада.

Контроль за виконанням законодавчих, нормативних документів про освіту, забезпечення всеобучу

 Заступники

 

11  Клуб «Здоровий спосіб життя» (ЦС до себе)

(За окремим планом)

Мануляк А.П., учні 6-9 класів

09 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

12 Розважальний  захід  «Валентинів день» (ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С., учні 7-9 кл.

01-26 Попереднє комплектування 1-го класу (відвідування спец ДНЗ, реабілітаційного центру, спілкування з дитячим психіатром і т.д.)        Мельник М.І.

 

 Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

10  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

09 День безпечного інтернету

Інформаційна година «Безпечний інтернет» (ЦС до себе)

Іліка Р.В.

08-12 Соціально-педагогічний консиліум

(за запитом)

Майковська О.Є.

Мануляк А.П.

педагоги школи

 

11 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна» Майковська О.Є.

                                                                                                                               

 

ЛЮТИЙ 2021 р.

ІІІ  ТИЖДЕНЬ З 15.02.2021 ПО 19.02.2021 р.

 

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління

навчальним закладом

 (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень

 навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів, що атестуються

Члени а/к

Поновлення матеріальної бази класів.

Добржанська О.М.

Васильчук Т.К.

21    Міжнародний день рідної мови.

15-19  Інформаційні хвилинки по класах

«Україно, ти для мене диво» (до Міжнародного дня рідної мови)(ЦСО до СД)

Вчителі укр. мови

15 Бесіди по класах «У мові моїй краса і неповторність» (ЦСО до СД)

Вихователі 3-9 класів

15 Нарада при директорові

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у школі.

Скобунова Я.В.

 

 Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

15  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

Контроль показників тепло-, водо-, електролічильників, забезпечення режиму економії, виконання лімітів з постачання води, тепла, освітлення.

Васильчук Т.К.

19. День памяті Героїв Небесної сотні.

Патріотична година «За чисті душі, що злетіли в небо»(ЦСО до СД)

Вихователі 1-9 класів

 

19. Всеукраїнська акція «Хвилина мовчання» (ЦСО до СД)

Вихователі 1-9 класів

15-19  Про результати перевірки

роботи ГПД   (наказ)

Бохонко Ж.О.

17 Лекторій «За здоровий спосіб життя». «Коли людина хворіє?»

(ЦС до себе)

(за окремим планом)

Скобунова Я.В.

16 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

 

 

18  Робота батьківського клубу

«Дорогою любові» .«Нормативно-правові засади профілактики ігрової залежності. Вплив сімї на адаптацію дитини».

Майковська О.Є.

15-19  Класно-узагальнюючий контроль в 9  класі. (наказ)

Мельник М.І.

  17 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

15-19 Книжкова виставка «Соловїна, барвінкова, українська рідна мова» (до Міжнародного дня рідної мови)

(ЦСО до СД)

бібліотекар

15-19 Книжкова виставка «Небесна сотня – то в серцях вогонь, він гаряче палав за Україну» (до Дня Героїв Небесної Сотні) (ЦСО до СД)

Бібліотекар

 

01-26 Попереднє комплектування 1-го класу (відвідування спец ДНЗ, реабілітаційного центру, спілкування з дитячим психіатром і т.д.)

Мельник М.І.

  18  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

  19  Єдиний урок до Дня вшанування пам’яті героїв Майдану – «Небесної Сотні» (ЦСО до СД)

Класні керівники 3-9 класів

 

  17 Засідання  творчої групи «Хочу все знати»

 Гавриленко Г.С.,

 Гавриленко Т.М.

15-19 Батьківський   всеобуч «Роль сімї та школи у підготовці учнів до свідомого вибору професій»

  Кл. керівники, вихователі 1-9кл.

 

    19 Санітарний день

Вихователі

19 Бесіда «А сотня відлетіла в небеса…» (ЦСО до СД)

Бібліотекар

 

     

 

ЛЮТИЙ  2021 р.

ІV  ТИЖДЕНЬ З 22.02.2021 ПО 26.02.2021 р.

 

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

 навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Підготовка матеріали на засідання

шкільної а/к

Мельник М.І., Бохонко Ж.О.

  22-26 Акція «Збережемо шкільне майно»(ЦС до праці)

Ступарик М.К

22-26 Акція «Вітаміни на підвіконні»

(ЦС до П)

Вихователі 1-9 класів

 

22-26 Про фізичне виховання учнів  на уроках та в позаурочний час.(наказ)

Мельник М.І.

22-26 Підготовча робота до складання плану роботи школи на новий навчальний рік (анкетування, узагальнення одержаної інформації)

Мельник М.І.

Година психолога

(За окремим планом)

 

Майковська О.Є.

22  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

 

26  Санітарний день

Вихователі

Відвідування уроків та позакласних заходів педагогів, що атестуються

Члени а/к

Укладання договору з підрядною організацією на виконання поточного та капітального ремонтів.

Добржанська О.М.

22-26 Книжкова виставка  «Я жива! Я буду вічно жити!» (до дня народження Л.Українки)(ЦСО до СД)

Бібліотекар

25 Відеоролик «Леся Українка – поетична квітка України» (ЦСО до СД)

Бібліотекар, 9 клас

01-26 Попереднє комплектування 1-го класу (відвідування спец ДНЗ, реабілітаційного центру, спілкування з дитячим психіатром і т.д.)

Мельник М.І.

  23 Корекційно-розвивальні заняття по

програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

24  Виховна година «Якщо хочеш змінити світ на краще, починай робити це сьогодні»(ЦС до СРЛ)

Класні керівники 3-9 класів

23Обговорення ситуацій “Мій день, мої вчинки”(ЦС до СРЛ)

Вихователі 1-9 класів

22-26 Контроль за роботою учнівського самоврядування.

Бохонко Ж.О.

22-26  Про рівень ролі домашніх завдань у формуванні в учнів інтересу до навчання

Мельник М.І., Бохонко Ж.О.

 

 

24 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

  22-26 Майстер-клас по виготовленню речей побутового вжитку з гіпсу

(ЦС доП)

Любківський В.І.

 

22-26 Стан роботи з ОП та БЖ на уроках трудового навчання, фізкультури, СПО.

  Бохонко Ж.О., Мельник М.І.

  25 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна» Майковська О.Є.

БЕРЕЗЕНЬ 2021 р.

                                                                                                         І ТИЖДЕНЬ З 01.03.2021 ПО 05.03.2021 р.                                                                                                                                                              

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

  04 Виховний захід «Весна – Красна»

(ЦС до П)

Кушнірик Н.В., учні 3-К класу

01  Оперативна нарада.

Заступники

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

01  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

01-30 Придбання дидактичного матеріалу для розвитку пізнавальної активності та дрібної моторики пальців.

Добржанська О.М.,

Васильчук Т.К,

Ящевська О.Є.

01-05  Книжкова виставка

«Свято жінок, краси, весни!» (до 8 березня) (ЦС до СРЛ)

бібліотекар

05 Майстер-клас «Листівка для мами»

(ЦС до СРЛ)

Бібліотекар,актив клубу «Книголюб»

01-05 Проведення предметних та  тематичних тижнів, конкурсів, акцій (наказ).

Бохонко Ж.О.

 

05. Бесіда з БЖ « Безпека дітей за межами школи. Правила поведінки при зустрічі з незнайомцями» (ЦС до С)

Класні керівники, вихователі 1-9 класів

01-05  Генеральне прибирання школи.(ЦС до праці)

Васильчук Т.К., обслуговуючий персонал

02  Година спілкування «У світі усе починається з мами» ( (ЦС до СРЛ)

Класні керівники  1-9 класів

05 Родинний захід «Моя матуся –  найкраща» (ЦС до СРЛ)

Величко Л.Я., учні 1 класу

01-05  Про порядок завершення  2020/2021 навчального року (наказ)

Добржанська О.М.

  02  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

05 Родинний захід «Все починається з мами…»(ЦС до СРЛ)

Козачук В.Ю., Іліка Л.Л., учні 2-Б класу

01-05  Конкурс стінгазет – вітань «8 Березня- свято весни» (ЦС до КМ)

Вихователі, учні 3-9 класів

  03  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

05  Година спілкування  «Її величність –  Жінка» (ЦС до СРЛ)

Вихователі  1-9 класів

  04  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

01-05 Консультація для батьків «Що потрібно знати про свою дитину» (ЦС до С)

Майковська О.Є.

    01-19 Акція «Макулатурінг»

(ЦС до праці)

бібліотекар

01-05  Батьківський всеобуч

«Культурні цінності в сімї та їх значення для дитини »

Кл. керівники, вихователі 1-9 кл.

    05  Санітарний день

Вихователі

 

БЕРЕЗЕНЬ 2021 р.

ІІ ТИЖДЕНЬ З 08.03.2021 ПО 12.03.2021 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

  09-12 Шевченківські дні.

Вчителі укр.. мови та літератури

09 Оперативна нарада.

 

Заступники

  09  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

01-30 Придбання дидактичного матеріалу для розвитку пізнавальної активності та дрібної моторики пальців.

Добржанська О.М.,

Васильчук Т.К.,

Ящевська О.Є.

09-12 Книжкова виставка

«Величне слово Кобзаря, бринить у наших душах» (ЦС до СД)

бібліотекар

11 Виховний захід «Єднаємо душі словом Кобзаря» (ЦС до СД)

Харабара Н.А., Толмач Б.Г., 7 кл.

09-12  Складання графіку відвідування уроків вчителями, які працюватимуть у 5-му класі наступного року, з метою вивчення особливостей роботи та контингенту учнів.

Мельник М.І.

11 Клуб «Здоровий спосіб життя» (ЦС до себе)

(За окремим планом)

Мануляк А.П., учні 6-9 класів

01-19 Акція Макулатурінг»

(ЦС до праці)

бібліотекар

09-12  Операція «Зробимо наше подвір’я чистим» (ЦС до праці)

Васильчук Т.К., учні 5-9 класів

09  Бесіди по класах  “Слово, пісне, душа  Кобзарева, ви – окраса і суть нашого  життя”

(ЦС до СД)

Вихователі 3-9 класів

12 Про підсумки проведення Шевченківських днів(наказ).

Мельник М.І.

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

09 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

09 Бесіда «Розмаїття таланту Тараса Шевченка»(ЦСО до СД)

бібліотекар

  10  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

14 День українського добровольця.

12 Бесіди по класах «Вони для нас виборюють життя»(ЦС до СД)

Вихователі 5-9 класів

    11  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

11 Патріотична година  «Мужність, патріотизм, пам’ять бійців-добровольців» (ЦС до  СД)

Класні керівники 3-9 класів

  10 Засідання творчої групи «Майстер на всі руки»

Гавриленко Г.С., Ступарик М.К.

10  Година спілкування  «Славетний син великого народу» (ЦСО до СД)

Класні керівники 3-9 кл.

  12  Санітарний день

Вихователі

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2021 р.

                                                                                                    ІІІ   ТИЖДЕНЬ З 15.03.2021 ПО 19.03.2021 р.                                                                                                                                                              

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

 навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

19 Засідання атестаційної комісії.

Добржанська О.М.

 

01-30 Придбання дидактичного матеріалу для розвитку пізнавальної активності та дрібної моторики пальців.

Добржанська О.М.

Васильчук Т.К.

Ящевська О.Є.

15-19 Тиждень дитячої  книги

(за окремим планом)

бібліотекар

15-19 Книжкова виставка «Поезія – це завжди неповторність» (до Дня народження Ліни Костенко)

(ЦСО до СД)

бібліотекар

15-19 Книжкова виставка «Завжди було  і буде вічне – дитина з книжкою в руці» (ЦС до С)

бібліотекар

15  Нарада при директорові

Проект плану продовження навчання та працевлаштування випускників 2021 р.

Мельник М.І., Стасюк М.І.

17  Лекторій «За здоровий спосіб життя» «Вітаміни навколо нас» (ЦС до себе)

(за окремим планом)

Скобунова Я.В.

 

15  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

15-19 Участь у місячнику по благоустрою міста, школи  (ЦС до праці)

Педколектив, учні

01-19 Акція Макулатурінг»

(ЦС до праці)

бібліотекар

15-19 Рейд-перевірка стану збереження підручників у школі

(ЦС до П)

Бібліотекар,актив гуртка  «Книголюб»

  18 Година цікавинок «Енциклопедія для дітей» (ЦС до С)

Класні  керівники 1-9 класів

15  Інформаційна година «Знайди у Книзі   цілий    світ!» (ЦС до С)

Вихователі 5-9 класів

 

19 Про підсумки проведення тижня дитячої книги(наказ).

бібліотекар

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

16 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

17 Бесіда з учнями 7-8 класів «Як не потрапити в тенета торгівця» (ЦС до себе)

Майковська О.Є.

15  Вікторина «Світ казок» (ЦС до С)

Вихователі 1-4класів

 

Екскурсія з учнями з девіантною поведінкою в Чернівецький слідчий ізолятор(ЦС до себе)

Мануляк А.П.

  19 Бесіда з БЖ «Правила безпечної поведінки під час канікул» (ЦС до себе)

Кл. керівники,

Вихователі 1-9 кл.

17 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

18  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

Екскурсія в будівельний магазин

(ЦС до П)

Любківський В.І., 7-8 класи

  19  Санітарний день

Вихователі

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2021р.

                                                                                                      ІV  ТИЖДЕНЬ З 22.03.2021 ПО 26.03.2021р.                                                                                                                                                              

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління навчальним закладом (планування та контроль) Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

01-30 Придбання дидактичного матеріалу для розвитку пізнавальної активності та дрібної моторики пальців.

Добржанська О.М.

Васильчук Т.К.

Ящевська О.Є.

  23  Засідання методичних об’єднань:

вчителів старших класів

Гавриленко Т.М.

– вч. початкової школи

Шведюк Г.П.

– вч. трудового навчання

Бурлака М.В.

вихователів Стасюк М.І.

кл. керівників Вакалюк Т.І.

 

22-26  Виїзні засідання в сім’ї дітей, що опинилися в СЖО .

Педагоги школи,

Мануляк А.П.

 

22-26  Спецсемінар

(за окремим планом)

Болоніна Л.Г.

    22-24 Про  результати  атестації педагогічних  працівників у 2020/2021 н.р. (наказ)

Мельник М.І.

 

   
Придбання  миючих засобів, електричних  лампочок.

Васильчук Т.К.

 

 

 

  25  Педрада № 4

1. Стан викладання суспільно-гуманітарних дисциплін.

Мельник М.І.

2. Робота профспілкової організації.

Кушнірик Н.В.

3.Про підсумки атестації 2021 р.

Добржанська О.М.

 

   

 

 

БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ – 2021р.

                                                                                                         V ТИЖДЕНЬ З 29.03.2021 ПО 02.04.2021р.                                                                                                                                                              

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління навчальним закладом (планування та контроль) Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Проведення  профспілкових зборів  щодо складання графіків літніх відпусток.

Кушнірик Н.В.

Придбання  обладнання для розвитку та корекції рухової активності дітей та  дитячих  матів.

 Добржанська О.М.

Васильчук Т.К.

Ящевська О.Є.

02 Вікторина  «Мандрівка за казками Г.К.Андерсена»  (ЦС до С)

Бібліотекар

01 Виховний захід  «Жменя сміху – людям на втіху»(до Дня гумору)

(ЦС до С)

Баляк Н.В., учні 8-А класу

29 березня річниця визволення Чернівців

 Година пам’яті  (До 77 річниці визволення Чернівецької області від німецько-фашистських загарбників) (ЦС до СД)

Вихователі 5-9 кл.

01 Екскурсія в Обласну дитячу бібліотеку (до Міжнародного дня дитячої книги)  (ЦС до С)

Бібліотекар

 

29.03 Оперативна нарада.

Контроль за здійсненням харчування, медичним обслуговуванням, за збереженням шкільного майна

   Заступники

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03-02.04  Охорона праці та БЖ на уроках та в позаурочний час.

Бохонко Ж.О.

 

 

 

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

29.03 Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

29.03-09.04  Акція «Ми за чистоту   у класі, школі, на подвір’ї»

(ЦС до П)

Вихователі, учні 1-9 кл.

 

30.03 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

01-30. Місячник благоустрою території школи та прилеглої до неї території.

Добржанська О.М., 

Васильчук Т.К.

31 Година спілкування «Дисципліна і культура» (ЦС до С)

Класні  керівники 1-9 класів

30  Виховна година «Твій зовнішній вигляд» (ЦС до С)

Вихователі 1-9 кл.

 

  29.03-02.04  Контроль за підтримуванням режиму провітрювання в класах

Скобунова Я.В.

31.03  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

Озеленення території школи.

Добржанська О.М.

Васильчук Т.К.

Екскурсія в парк культури і відпочинку ім.. Т.Г.Шевченка (ЦС до П)

Козачук В.Ю., Іліка Л.Л., учні 2-Б класу

    01  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

01 -23 Участь в обласному конкурсі «Розквітай, писанко!»  (ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С., педагоги  школи

 

    02  Санітарний день

Вихователі

 

КВІТЕНЬ 2021 р.

І ТИЖДЕНЬ З 05.04.2021 ПО 09.04.2021р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

 навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

 

 

Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення

діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Проведення  профспілкових зборів  щодо складання графіків літніх відпусток.

Кушнірик Н.В.

Придбання  обладнання для розвитку та корекції рухової активності дітей та  дитячих  матів.

 Добржанська О.М.

Васильчук Т.К.

Ящевська О.Є.

06 Година спілкування  «Спорт – сила, краса, здоровя» (ЦС до себе)

Вихователі 2-9 класів

 

08 Виховний захід «Подорож країною Чистоти і Здоровя» (ЦС до себе)

Вакалюк Т.І., Маринчук В.І., учні 4 класу

05  Оперативна нарада.

   Заступники

05-09 Тиждень фізичної культури і спорту

(за окремим планом)

(ЦС до себе)

Бурлака С.В.

 

 

05  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

 

29.03-09.04  Акція «Ми за чистоту   у класі, школі, на подвір’ї» (ЦС до П)

Вихователі, учні 1-9 кл.

  05-09  Інформаційна виставка «Спорт – наше здоровя і життя» (ЦС до себе)

бібліотекар

05-09  Про стан ведення шкільної документації вихователями (наказ)

Бохонко Ж.О.

05-09. Турніри з настільного тенісу, шашок  серед учнів школи   (ЦС до себе)

Бурлака С.В.

06 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

01-30. Місячник благоустрою території школи та прилеглої до неї території.

Добржанська О.М., 

Васильчук Т.К.

07   Відеопрезентація  «Українські спортсмени. Їх досягнення» (ЦС до С)

Бурлака С.В.

05-09  Про підсумки проведення тижня фізичної культури і спорту(наказ)

Бохонко Ж.О.

09  День здоров’я для

учнів 1-9 кл.

Бурлака С.В., педагоги школи

Гавриленко Г.С.,

07  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

Озеленення території школи.

Добржанська О.М.

Васильчук Т.К.

07   Класна година «Фізкультура і спорт у нашому житті» (ЦС до С)

Класні керівники  2-9 класів

01 -23 Участь в обласному конкурсі «Розквітай, писанко!»  (ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С., педагоги  школи

 

  08  Бесіди з БЖ “Правила поведінки під час проведення спортивно-масових заходів” (ЦС до С)

Кл.керівники,

 вихователі 1-9 класів

08  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

Екскурсія в Ботанічний сад(ЦС до П)

Кірєєва О.М., учні 3-А класу

 

Екскурсія в Ботанічний сад(ЦС до П)

Величко Л.Я., учні 1 класу

 

  Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

09  Санітарний день

Вихователі

07  Бесіда з хлопцями 5-9 класів «Як слідкувати за своїм тілом та одягом»

(ЦС до себе)

Майковська О.Є.

 

 

 

КВІТЕНЬ 2021 р.

ІІ ТИЖДЕНЬ З 12.04.2021 ПО 16.04.2021 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом

(планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів

та працівників закладу

Додаткові напрями (доповнення)

з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи

Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

12-16  Екологічний тиждень(ЦС доП)

Ляшенко І.Я.

12-16   Вікторина «Ми у світі не одні, що ми заєм про природу» (ЦС доП)

Ляшенко І.Я., учні 6-9 класів

12-16   Акція «Озеленимо нашу альтанку»

(ЦС доП)

Ляшенко І.Я., педагоги та учні 1-9 класів

12 Оперативна нарада.

Заступники

 

 

12-16 Огляд вузькими спеціалістами.

Медперсонал

 

16  Бесіда з БЖ «Екологічна безпека» (ЦС до себе)

Кл. керівники,

Вихователі  1-9 кл.

12 Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

12-16 Конкурс на краще озеленення класної кімнати(ЦС до П)

Класні керівники,

Вихователі,  учні  1-9 кл.

 

12-16 Книжкова виставка  «Космос – дорога без кінця»(до дня авіації та космонавтики)

(ЦС до С)

Бібліотекар

12-16 Книжкова виставка  «Здорова природа – здорова людина» (ЦС до П)

бібліотекар

01 -23 Участь в обласному конкурсі «Розквітай, писанко!»  (ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С., педагоги  школи

 

12-16 Про завершення 2020/2021н.р., проведення підсумкового повторення, річних контрольних робіт, навчальної практики(наказ) 

 Мельник М.І.

12-16 Профілактичний медичний огляд дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Скобунова Я.В.

 

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

 

13Корекційно-розвивальні заняття по програмі

«Діти з РАС»

Майковська О.Є.

  15 Виховний захід «Чиста планета – щаслива людина» (ЦС до П)

Шведюк Г.П., Кірєєва О.М., учні 3-А класу

14  Година спілкування “Земля потребує нашої турботи” (ЦС до П)

Класні керівники 3-9 кл.

 

12-16 Про організацію роботи пришкільного табору. (наказ)

 

Добржанська О.М.

 

15  Клуб «Здоровий спосіб життя» (ЦС до себе)

(За окремим планом)

Мануляк А.П., учні 6-9 класів

14 Бесіда з дівчатами 5-9 класів «Жіноча краса»

(ЦС до себе)

Майковська О.Є.

 

15  Зустріч з батьками учнів 9 класу. Обговорення теми  «Роль сім’ї і школи  у підготовці учнів до свідомого вибору професій»

Стасюк М.І.

05-09  Про підсумки проведення екологічного тижня (наказ)

Бохонко Ж.О.

 12-16 Зустріч з працівниками ВБО «Нова сімя»

(ЦС до себе)

Мануляк А.П., учні 7-9 класів

14  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

 

13  Гра «Подорож до зеленого королівства»

(ЦС до П)

Вихователі  1-4 класів

13 Виховна година «Вода – безцінне  багатство, бережіть її» (ЦС до П)

Вихователі  5-9 класів

 

15  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

 

 

12-16  Батьківський всеобуч «Спілкування дитини з дорослими та ровесниками»

Класні керівники, вихователі 1-9 кл.

 

    16 Санітарний день

Вихователі

                                                                                                                            

 

КВІТЕНЬ 2021  р.

ІІІ ТИЖДЕНЬ З 19.04.2021 ПО 23.04.2021 р.

 

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення)

 з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи

Кадрова політика Створення матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Підготовча робота до складання плану роботи школи на новий навчальний рік (анкетування педпрацівників, узагальнення одержаної інформації).

Адміністрація

 

 

 

 

День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників

19-30  Декада  творчості(ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С.

 

19-30  Книжкова виставка «Шлях до творчості»

( ЦС до КМ)

бібліотекар

01-23 Участь в обласному конкурсі «Розквітай, писанко!»  (ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С., педагоги  школи

19-26  Книжкова виставка «Твій біль, Україно, Чорнобиль» (ЦСО до СД)

бібліотекар

19-30  Практичні  заняття «Майстерня творчості»( ЦС до КМ)

Вчителі трудового навчання,

вихователі, учні 2-9класів

20 Інформаційна година  «До джерел народних ремесел» (ЦС до П)

Класні керівники 1 – 9 класів

19  Оперативна нарада.

 

 

 

19-23  Підготовка  документів до засідання ШППК по обстеженню учнів, що навчались з діагностичною метою та на корекційному навчанні вдома.

Мельник М.І.

 

 

19-23  Про стан навчання учнів індивідуальної форми навчання (наказ)

Мельник М.І.

21 Лекторій «За здоровий спосіб життя». «Один вдома» (ЦС до С)

(за окремим планом)

Скобунова Я.В.

 

 

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

 

 

19-23  Здійснення контрольних діагностичних замірів з учнями, які схильні до девіантної поведінки.

Майковська О.Є.,

Мануляк А.П.

 

19  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

 

 19-23  Індивідуальні консультації для батьків учнів школи

Майковська О.Є.

 

20  Корекційно-розвивальні заняття по програмі

«Діти з РАС»

Майковська О.Є.

 

21 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

Створення  творчої  групи для складання плану роботи школи на наступний рік Адміністрація 22  День Землі

Бесіда «Бережімо Землю»( ЦС до П)

бібліотекар

19-23  Випуск газети-запрошення на ярмарок дитячих робіт (ЦС  до КМ)

Гавриленко Г.С., актив школи

  19. День оздоровлення учнів школи(ЦС до С)

Бурлака С.В,Гавриленко Г.С.

Педагоги школи

 

22  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

22 Весняний ярмарок «БЛАГОтвори» творчих робіт учнів школи «Запали свою зірочку»(звіт роботи  гуртків) (ЦС  до КМ)

Гавриленко Г,С., Семенюк Л.В.

    23 Санітарний день

Вихователі

 

Екскурсія в Ботанічний сад(ЦС  до П)

Литвин О.Я., учні 6 класу

   

 

 

КВІТЕНЬ 2021 р.

ІV ТИЖДЕНЬ З 26.04.2021 ПО 30.04.2021 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом

(планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення)

з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону), умов роботи

Кадрова політика Матеріально-технічна та навчально-методична база,

фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

19-30 Декада  творчості.( ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С.

19-30  Книжкова виставка «Шлях до творчості»

( ЦС до КМ)

бібліотекар

01-23 Участь в обласному конкурсі «Розквітай, писанко!»  (ЦС до КМ)

Гавриленко Г.С., педагоги  школи

26  Нарада при директорові.

1.Про організоване закінчення навчального року.

2. Організація літнього відпочинку учнів школи.

Адміністрація

 

26   Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

30   Санітарний день

Вихователі

Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту.

Васильчук Т.К

19-26  Книжкова виставка «Твій біль, Україно, Чорнобиль» (ЦСО до СД)

бібліотекар

19-30  Практичні  заняття «Майстерня творчості»( ЦС до КМ)

Вчителі трудового навчання,

вихователі, учні 2-9класів

30 Про підсумки проведення декади творчості(наказ)

Бохонко Ж.О.

Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

27 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

Створення  творчої  групи для складання плану роботи школи на наступний рік Адміністрація Про результати проведення місячника з благоустрою території. (наказ)

Добржанська О.М.

26. Година пам’яті  «Памятаємо Чорнобильський квітень» (ЦСО до СД)

Вихователі 3-9 кл.

27  Виховна година «Великодні дзвони б’ють»

(ЦСО до СД)

Вихователі 1-9 класів

  28 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

Підготовча робота до складання плану роботи школи на новий навчальний рік (анкетування педпрацівників, узагальнення одержаної інформації).

Адміністрація

27 Година спілкування «Величне свято – Воскресіння» (ЦСО до СД)

Класні керівники  1-9 класів

26-30  Книжкова виставка «Великдень іде – свято в душі несе!!» ( ЦСО до СД)

бібліотекар

29 Слайд-хвилинка «Святкування Великодня в різних країнах світу» (ЦСО до СД)

Бібліотекар

 

    29 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

 

28 Засідання  творчої групи «Люблю дисципліну і порядок»

Гураль С.І., Гавриленко Г.С.

 

 

ТРАВЕНЬ 2021 р.

І ТИЖДЕНЬ З 03.05.2021 ПО 07.05.2021 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

 навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Матеріально-технічна та навчально-методична база,

фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

03-07 Привітання ветеранів ІІ світової війни, учасників АТО (ЦСО до СД)

Бохонко Ж.О.

03  Оперативна нарада.

 Заступники

03-14 Декада ОБЖ та ЦЗ

(ЦС до С)

Мельник М.І.

03   Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

До 10.05

Поданняв ОІППО звіту про хід проведення атестації

Мельник М.І.

Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту.

Васильчук Т.К

03-07 Книжкова виставка «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить свято Перемоги»(ЦСО до СД)

Бібліотекар

03-07 Акція «Ветеран поруч зі мною»

(ЦСО до СД)

Педагоги та учні школи

03-14 Книжкова виставка «Про безпеку памятай»

(ЦС до С)

бібліотекар

04  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

  Травень-червень.

Інвентаризація бібліотечного  фонду.

біблітекар

 

07. Лінійка памяті «Схиляємо голови низько перед солдатами війни… (ЦСО до СД)     Гавриленко Г.С

03-14 Конкурс дитячих малюнків

«Отруйні гриби» (ЦСО до КМ)

Гавриленко Г.С., вихователі, учні 1-9 кл.

03 Відзначення  зміни стану соціального розвитку дітей у соціальних паспортах класу на кінець року

Мануляк А.П.

05  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

  05 Інформаційна година  «Юрба і ваше життя. Людина і натовп» (ЦС до С)

Класні керівники 3-9 класів

  Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

06  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

Про результати проведення місячника з благоустрою та порядку. (наказ)

Добржанська О.М.

03-07 Акція “Маки памяті” (ЦС до КМ)

Вихователі, учні 5-9 класів

04  Година безпеки «Відпочинок в лісі. Правила розпалювання вогнища » (ЦС до С)

Вихователі  5-9 кл.

06  Патріотична хвилина Будь славен день святої Перемоги» (ЦСО до СД)

Бібліотекар

Похід в природу(ЦСд до П)

Ляшенко І.Я., 8-А клас

07  Бесіда з БЖ «Правила поведінки на автошляхах та залізниці»(ЦС до себе)

Кл. керівники,

 вихователі 1-9 класів

07   Санітарний день

Вихователі

 

 

ТРАВЕНЬ 2021 р.

ІІ ТИЖДЕНЬ З 10.05.2021 ПО 14.05.2021 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

 навчально-виховного процесу

Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення)

 з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи

Кадрова політика Матеріально-технічна та навчально-методична база,

фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Придбання  фарб та малярського інструменту  для ремонтних робіт.

Васильчук Т.К.

10  Бесіди по класах «Для мами завжди ласкаві слова»(ЦС до СРЛ)

Вихователі 1-9 кл.

11 Оперативна нарада.

 Заступники

03-14 Декада ОБЖ та ЦЗ

(ЦС до С)

Мельник М.І.

 

11 Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С

Травень-червень.

Інвентаризація бібліотечного  фонду.

Маринчук В.І.

15  Міжнародний день сім’ї.

Списування текстів і диктантів на тему «Моя сім’я» (ЦС до СРЛ)

Класні керівники 1-4 класів,

Вчителі української  мови

 

14 Про підсумки проведення Декади ОБЖ та ЦЗ(наказ)

Мельник М.І.

03-14 Книжкова виставка «Про безпеку памятай»

(ЦС до С)

бібліотекар

11 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є.

  10-14 Книжкова виставка «Рідна домівка, рідна сімя – тут виростає доля моя»

(ЦС до СРЛ)

Бібліотекар

11  Виховна година «Дерево міцне корінням, а людина – родом»  (ЦС до С)

 Класні  керівники 1-9 кл.

 

11-14  Перевірка навичок читання учнів 3-9-х класів (наказ)

Мельник М.І.

10-14 Навчальна евакуація «Організація заходів з виводу учнів у безпечну зону»

(ЦС до себе)

Мельник М.І., Бохонко Ж.О.

12 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

  11  Інформаційне заняття «Правила поведінки в школі. Вибір безпечних ігор та місць для ігор під час перерв або після уроку» (ЦС до С)

Вихователі   1-9 кл.

03-14 Конкурс дитячих малюнків

«Отруйні гриби» (ЦСО до КМ)

Гавриленко Г.С., вихователі, учні 1-9 кл.

 

  14 Зустріч з працівниками ДСНС «Пожежна безпека та дії під час виникнення пожеж» (ЦС до себе)

Бохонко Ж.О.

Гавриленко Г.С

13 Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

13.Бесіди по класах  «Пішохід і автомобіль. Автомобіль – джерело небезпеки» (ЦС до С)

Класні  керівники 3-9 кл.

 

Екскурсія до Ботанічного саду (ЦС до П)

Єрмілова Л.М., Сушко Т.В., 3-б кл.

 

  Година психолога

(За окремим планом)

Майковська О.Є.

 

13  Клуб «Здоровий спосіб життя» (ЦС до себе)

(За окремим планом)

Мануляк А.П., учні 6-9 класів

 

12 Бесіда з учнями 9 класу «Ким би я хотів стати»

(ЦС до С)

Майковська О.Є.

Похід в природу(ЦСд до П)

Ляшенко І.Я., 8-Б клас

Екскурсія до Ботанічного саду (ЦС до П)

Луців Т.С., Басько В.В., 2-А клас

 

    14 Санітарний день

Вихователі

 

 

ТРАВЕНЬ 2021 р.

ІІІ ТИЖДЕНЬ З 17.05.2021 ПО 21.05.2021 р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління

навчальним закладом (планування та контроль)

Соціальний захист, збереження

та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

Додаткові напрями (доповнення)

з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи)

Кадрова політика Матеріально-технічна та навчально-методична база,

фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

17-21  Пішохідні екскурсії «Архітектурні перлини рідного краю» (ЦСО до СД)

Вихователі 5-9 кл.

17 Оперативна нарада.

                          Заступники

21  День оздоровлення учнів школи  (ЦС до себе)

Бурлака С.В. , Гавриленко Г.С.,

педагоги школи

17   Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

17-21  Віртуальні екскурсії «Природа рідного краю» (ЦС до П)

Вихователі 1-4 кл.

16 День Європи в Україні

17Бесіди по класах  (ЦСО до СД)

Вихователі 7-9 кл.

17-21 Школа молодого педагога

(за окремим планом)

Томчук В.Г.

17-21 Організація літнього відпочинку учнів та оздоровлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Бохонко Ж.О

17-21 Аналіз індивідуальної  роботи з дітьми, що потребують педагогічної корекції у вихованні та навчання.

Майковська О.Є.

20 День вишиванки

18 Бесіди по класах «Чарівна краса вишиванка»(ЦСО до СД)

Вихователі 1-9 кл.

20 Флешмоб «Моя вишиванка найкраща» (ЦСО до СД)

Педагоги та учні школи

17-21 Стан ведення документації з охорони праці.

Бохонко Ж.О.

19 Лекторій «За здоровий спосіб життя». «Перша медична допомога при нещасних випадках»(ЦС до себе)

(за окремим планом)    

Скобунова Я.В.

17-21 Рейд-перевірка стану збереження підручників у школі.

бібліотекар

актив гуртка «Книголюб»

18  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є..

  17-21 Батьківський всеобуч «Родинне виховання учнів. «Найкращий шлях до дисципліни – це сімя»»

Класні керівники, вихователі 1-9 кл.

 

Екскурсія в природничий музей ЧНУ ім.. Ю.Федьковича(ЦС до П)

Вакалюк Т.І., Маринчук В.І., учні 4 класу

  17-21 Зустріч з психологом для батьків 1класу «Адаптація дитини в шкільному середовищі» (ЦС до себе)

Майковська О.Є.

19  Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є

20  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

  Екскурсія в парк ім.. Ю.Федьковича

(ЦСО до СД)

Толмач Б.Г., учні 7 класу

Година психолога

(за окремим планом)

Майковська О.Є.

19 Засідання творчої групи «Наші таланти”

 Гавриленко Г.С.

21  Санітарний день

Вихователі

 

ТРАВЕНЬ 2021р.

ІV ТИЖДЕНЬ З 24.05.2021 ПО 28.05.2021 р.

 

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість) навчально-виховного процесу Управління навчальним закладом (планування та контроль) Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Матеріально-технічна та навчально-методична база,

фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

24-28  Здача підручників (згідно графіку)

бібліотека , актив гуртка «Книголюб»

 

24-28  Підсумкові батьківські збори:

1). Про підсумки роботи за ІІ семестр 2020/2021 н.р.

2).« Органнізація літнього відпочинку та дозвілля учнів»

 Кл. керівники, вихователі 1-9 кл

 

24 Оперативна нарада.

 

 Заступники

27 Бесіда з БЖ  «Небезпека на воді (купальний сезон). Застереження від укусів отруйних тварин та комах»

(ЦС до себе)

 Кл. керівники,

вихователі 1-9 класів

24  Шкільна лінійка

Гавриленко Г.С.

 

 

 

 

 

28  Свято останнього дзвоника. «Пролунай же, дзвонику, востаннє…»

(ЦСО до СД)

Гавриленко Г.С., Стасюк М.І.

24-28  Проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 4-9-х класів з предметів українська мова, математика, літературного читання

Мельник М.І.

 

Година психолога

(за окремим планом)

Майковська О.Є.

25Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з РАС»

Майковська О.Є..

  24 Моделювання ситуацій «Правила поведінки при зустрічі з тваринами.Безпечний відпочинок влітку» (ЦС до себе) Вихователі 3-9 класів 26  Педрада № 5

1. Перевід учнів 1-8 кл. у наступні класи.

2.Про випуск учнів 9 класу.

Добржанська О.М.

26 Корекційно-відновлювальні заняття по програмі «Діти, схильні до девіантної поведінки»

Майковська О.Є.

  25 Інформаційні хвилинки «Правила безпечної поведінки під час несприятливої погоди(грози, сильного вітру, блискавки)»

 (ЦС до себе)

Класні керівники 3-9 класів

 

27  Перевід учнів 1-8 кл. у наступні класи. Про випуск учнів 9 класу.

(наказ)

Мельник М.І.

 

  27  Підсумкове засідання

творчих груп

Гавриленко Г.С. 

      27  Корекційно-розвивальні заняття по програмі «Діти з синдромом Дауна»

Майковська О.Є.

       27 Санітарний день

Вихователі

 

 

ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2021 р.

З 31.05.2021 ПО 17.06.2021р.

Організація навчально-виховного процесу Ефективність (якість)

навчально-виховного процесу

Управління навчальним закладом (планування та контроль) Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу Додаткові напрями (доповнення) з урахуванням типу закладу освіти, специфіки і соціально-економічних умов регіону (мікрорайону, умов роботи
Кадрова політика Матеріально-технічна та навчально-методична база,

фінансове забезпечення діяльності закладу

Рівень навчальних досягнень,

результативність виховної роботи

Попередній розподіл педагогічного навантаження (індивідуальні бесіди з педагогами).Адміністрація Початок  ремонтних  робіт  згідно дефектного акту.

Добржанська О.М.

Васильчук Т.К.

01 День захисту дітей

Гавриленко Г.С.

 

31.05-04.06. Засідання шкільних м/о. «Аналіз роботи м/о за 2020/2021 н.р., перспективне планування на наступний навчальний рік».

Голови м/о, Мельник М.І.., Бохонко Ж.О.

 

11  Про стан ведення класних журналів (наказ)

Мельник М.І.

 

  31.05-11.06. Робота по набору учнів до 1 класу.

Величко Л.Я.

 Мельник М.І.

педагоги школи

Звіт про зміни в ДІСО

секретар

Звіт комірника та бухгалтерії про залишки продуктів харчування.

Ящевська О.Є. Достоєвська Г.В.

31.05-17.06. Робота табору денного перебування «Надія».

Бохонко Ж.О.,

Гавриленко Г.С.

31.05-17.06. Виконання календарних планів з виховної роботи, проведення загальношкільних заходів та предметних тижнів за 2020/2021 н.р. (наказ).

Бохонко Ж.О.

  31.05-17.06. Підготовка школи до нового 2021/2022 навчального року.

    Адміністрація

  31.05-17.06Виконання навчальних програм за 2020/2021н.р. (наказ)

Мельник М.І.

 

   
  31.05-04.06. Перевірка записів в особових справах учнів.

Адміністрація

 

   
  31 Оперативна нарада                  

Заступники

31.05-17.06. Про підсумки методичної роботи в школі за 2020/2021 н.р. (наказ)

Мельник М.І.

   
  07.06-11.06.Співбесіда з педагогами про результативність роботи у 2020/2021 н.р., попередня тарифікація на 2021/2022н.р.

Адміністрація